کراباتیر

متن ترجمه مصاحبه سرور ایرانی با متین کراباتیر سخنگوی سازمان ملل ترکیه(ترجمه: تور ایرانی

در مورخه : سه شنبه، 13 ارديبهشت ماه، 1390 موضوع : اخبار پناهجويان تركيه

 مصاحبه رادیویی سرور ایرانی با آقای متین کبرابتیر سخنگوی سازمان ملل ترکیه

سایت پناهجویان ایرانی در ترکیه
 بیشتر