نظر

قابل توجه پناهجویان دراقصی نقاط جهان "لطفا نظر دهید"

در مورخه : سه شنبه، 14 دي ماه، 1389 موضوع : بي پناه

اعضای تیم آنها به ما اهمیت نمی دهند به مدیریت عمانوئیل یشوا بر آن شدند که با توجه به مشکلات و مسائل حاد پناهجویی که حل شدن آنها را در کشور مربوطه سخت و حرکت پرونده های اقامت پناهجویان را کند بیشتر