اتحاد

نامه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی به اتحادیه اروپا و کمیساریایی عالی پناهندگان

در مورخه : چهارشنبه، 16 دي ماه، 1388 موضوع : اخبار پناهجويان تركيه

نامه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی به اتحادیه اروپا و کمیساریایی عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد ایران و پناهجویان ایرانی رونوشت به سازمانهای دفاع از حقوق بشر در این نامه میخواهم از جانب فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی نکاتی را در مورد ایران و پناهجویان ایرانی با شما در میان بگذارم. بارها در نامه های متعدد ادارات امور پناهندگی و وزارتخانه های غربی و گفته های مسئولین این ادارات در رسانه های سراسری و در پاسخهای رسمی و غیر رسمی به متقاضیان پناهندگی از ایران و نیز در پاسخ به سوالات ما به عنوان سازمانی که مطالبات انسانی پناهجویان را نمایندگی میکنیم گفته شده است:"پرونده ایرانیان همگی ساختگی است و نمی شود به گفته های آنها اعتماد کرد".


 بیشتر

با هم بودن را بیاموزیم

در مورخه : شنبه، 28 اسفند ماه، 1389 موضوع : اخبار پناهجويان تركيه


 بیشتر