به بخش شانس خوش آمدید! در این بخش شما باید روی کلید زیر کلیک کنید و اگر شانس بیاورید عددی به اتفاق انتخاب شود که باعث شود شما برنده شوید. شانش شما برای برنده شدن 1 به 50 است و اگر شما از بین 1 تا 50 عدد 22 را بیاورید برنده اید. در غیر این صورت خواهید باخت. جایزه برنده شدن 500 امتیاز است.

Created By Night2.Net