آرشیو مطالب

سایت پناهجویان ایرانی در ترکیه: دي_ماه 1388

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
Farsi نامه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی به اتحادیه اروپا و کمیساریایی عالی پناهندگان036413.33چهارشنبه، 16 دي ماه، 1388ویرایش قابل چاپ 
Farsi حمایت پاپ از مهاجران و پناهجویان در پیام روز کریسمس033803جمعه، 4 دي ماه، 1388ویرایش قابل چاپ 
Farsi مرگ مشکوک یکی از پناهجویان ایرانی و کشف جسد وی توسط پلیس ترکیه پس از 10 روز032363.5سه شنبه، 1 دي ماه، 1388ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :