تاریخ : سه شنبه، 14 دي ماه، 1389
موضوع : بي پناه

قابل توجه پناهجویان دراقصی نقاط جهان "لطفا نظر دهید"

اعضای تیم آنها به ما اهمیت نمی دهند به مدیریت عمانوئیل یشوا بر آن شدند که با توجه به مشکلات و مسائل حاد پناهجویی که حل شدن آنها را در کشور مربوطه سخت و حرکت پرونده های اقامت پناهجویان را کندوهمچنین  بی توجه ای مسئولین ونهادهای ذیربط را در گوش ندادن به خواسته های اولیه پناهجویی ، نقض حقوق پناهندگی می داند ، لذا درحال ترتیب دادن برگزاری تحصنی بزرگ  در کشور سوئیس ، شهر ژنو جلوی مقر سازمان ملل می باشد.

در همین جا ازهمه شما پناهجویان خواهشمندیم نظرات وپیشنهادات خود را در ارتباط با برگذاری این تحصن اعلام نمایید

 


لطفا نظر دهید

منبع این مقاله : :سایت پناهجویان ایرانی در ترکیه
آدرس این مطلب : http://www.bipanah.com/112///لطفا-نظر-دهید/