قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل

 • بازدید: 2619
 • تاریخ: دوشنبه، 6 اسفند ماه، 1386
 • موضوع:

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل عليه وضعيت حقوق بشر در ايران

مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رأی مثبت به قطعنامه پيشنهادی کانادا، نسبت به آنچه "تداوم کاربرد شکنجه و رفتارها و مجازاتهای بيرحمانه، غيربشری و تحقيرآميز عليه بازداشت شدگان در ايران" خوانده شده است ابراز نگرانی جدی کرد.


ادامه مطلب

گزارشی از وضعیت زهرا کمال فر و دو فرزندش

 • بازدید: 3692
 • تاریخ: دوشنبه، 6 اسفند ماه، 1386
 • موضوع:

تنها و سرگردان در فرودگاه مسكو

"بچه هايم اينجا در فرودگاه مسكو ١٨ ماه است خورشيد را نديده اند!"

 

ادامه مطلب

رويای ايرانی پشت دروازه اروپا

 • بازدید: 2677
 • تاریخ: يكشنبه، 5 اسفند ماه، 1386
 • موضوع:

آمار دقيقی در دست نيست، با وجود اين، شواهد حاکی از مراجعه پرشمار ايرانيان به دفاتر کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکيه است. پناهندگان ايرانی، ترکيه را کشور مناسبی جهت رسيدگی به مشکلاتشان نمی دانند، اما سهولت دسترسی به اين کشور حتی از طريق غير قانونی باعث شده است بيشترين تعداد پناهندگان ايرانی در اين کشور گرد هم آيند .هرسال مسافران بسياری به دلايل و انگيزه های مختلف از ايران به ترکيه می روند. گذشته از آنانی که به قصد تفريح عازم اين کشور توريستی می شوند، چند سالی است شمار مهاجران ايرانی به ترکيه نيز افزايش يافته است. پناهجويان، دانشجويان و تجار ايرانی از جمله گروه هايی هستند که در اين کشور اقامت دارند؛ هرچند به طور معمول، شمار بسيار کمی از ايرانيان اين کشور را به عنوان محل دائمی سکونت انتخاب می کنند.

ادامه مطلب

اطلاعاتي براي پناهجويان غير اروپايي در ترکي

 • بازدید: 16361
 • تاریخ: يكشنبه، 5 اسفند ماه، 1386
 • موضوع:

اين اطلاعيه شامل اطلاعاتي در مورد قوانين تعيين موقعيت پناهندگي از سوي کميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکيه مي باشد . اين متن شامل اطلاعاتي در مورد سلسله مراتب قانوني که دولت ترکيه به اجرا مي گذارد ، مي باشد .
دولت ترکيه از جمله دولي است که کنوانسيون ۱۹۵۱ ( تعيين موقعيت پناهندگي ) و پروتکل ۱۹۶۷ را با محدوديت جغرافي امضاء کرده اند . اين بدين معناست که دولت ترکيه فقط پناهجويان اروپايي را به عنوان پناهنده قبول مي کند

ادامه مطلب