عنوان
قهرمانان ما (چهارشنبه، 1 دي ماه، 1389)
بازداشت پناهجویان متحصن در آنکارا (دوشنبه، 29 آذر ماه، 1389)
Bad News From Ankara (يكشنبه، 28 آذر ماه، 1389)
Ankara Gathering: Location and Time (شنبه، 27 آذر ماه، 1389)
محل و مکان برگزاری تجمع در آنکارا (شنبه، 27 آذر ماه، 1389)
First Gathering of Iranian Refugees in Turkey (شنبه، 27 آذر ماه، 1389)
اتحاد ملی: اطلاعیه خبر رسیده از ترکیه / انکارا !!! (شنبه، 27 آذر ماه، 1389)
مخالفت با تحصن و حمایت از متحصنین (جمعه، 26 آذر ماه، 1389)
اولین و بزرگترین تجمع پناهجویان ایرانی در ترکیه (جمعه، 26 آذر ماه، 1389)
ICRIR PRESS RELEASE, 16 December 2010: ICRIR meets with UNHCR Representative; Concerns for Protesting Iranian Refugees in Turkey Persist (چهارشنبه، 24 آذر ماه، 1389)
سخنی با مخالفان تحصن پناهجویان در ترکیه (سه شنبه، 23 آذر ماه، 1389)
ICRIR Call for International Protest against UNHCR’s Violations of the Rights of Iranian and Other Refugees in Turkey (سه شنبه، 23 آذر ماه، 1389)
اطلاعیه مطبوعاتی اتحادیه بین المللی برای حقوق پناهندگان ایرانی (دوشنبه، 22 آذر ماه، 1389)
نامه سرگشاده ای که به سازمان ملل آنکارا فرستاده شد (دوشنبه، 22 آذر ماه، 1389)
از پناهجویان متحصن در ترکیه حمایت کنید (پنجشنبه، 18 آذر ماه، 1389)
وکلای سازمان ملل یا بازجویان سازمان ملل (شنبه، 13 آذر ماه، 1389)
قابل توجه پناهجویان ترکیه (جمعه، 12 آذر ماه، 1389)
فراخوان برای بزرگترین تحصن در جلوی سازمان ملل ترکیه (جمعه، 12 آذر ماه، 1389)
ما ایستاده ایم و با قدرت پیش میرویم (جمعه، 12 آذر ماه، 1389)
اسامی ارگانهایی که به حمایت از پناهجویان متحصن در ترکیه اعلام آمادگی کردند (سه شنبه، 9 آذر ماه، 1389)