سایت پناهجویان ایرانی در ترکیه
حمله به یک پناهنده ایرانی در پاکستان

تاریخ : پنجشنبه، 23 دي ماه، 1389   موضوع : بي پناه

سایت پناهجویان ایرانی در ترکیهسایت پناهجویان ایرانی در ترکیه تصاویر یکی از پناهنده های ایرانی است که قبول شده سازمان ملل است و ماموران اطلاعات ایران به همراهی دولت پاکستان این بلاها را به سرش اورده اند

     

حمله به یک پناهنده
منبع این مقاله : سایت پناهجویان ایرانی در ترکیه

http://www.bipanah.com/

آدرس این مقاله :
http://www.bipanah.com/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=114//حمله-به-یک-پناهنده/