کسی اینجا وکیل هست و یا آشنایی با کلمات و نامه نگاری حقوقی د

مشاور حقوقی - وکیل درجه 2 حقوق بین الملل

مدیران انجمن: vahidam, mani, Hamvatan, Emanoel, bipanah_avare, vahidam, mani, Hamvatan, Emanoel, bipanah_avare

xbeat
یک بی پناه
یک بی پناه
پست: 9
تاریخ عضویت: سه شنبه 24 مهر 1397, 12:08 pm

کسی اینجا وکیل هست و یا آشنایی با کلمات و نامه نگاری حقوقی د

پست خوانده نشده توسط xbeat » سه شنبه 1 آبان 1397, 9:15 am

من یه نامه از کسی دریافت کردم که ایشون توی نامه بنویسه من مبلغ 2400 لیر از شما دریافت میکنم تا تاریخ مشخص و بعد از واریز کردن این پول توسط شما به شماره حساب من ، بنده هیچ حق و حسابی با شما ندارم و حسابم تسویه است و حق هرگونه ادعا و شکایت علیه شما را از خودم سلب می نمایم .
ایشون رفته با مشاوره با وکیلش یه نامه نوشته برای من فرستاده متنش رو که اگر اوکی هست ببره نوتر ثبت کنه برای من بفرسته و من پول ایشون رو بهش بدم.
متن نامه رو میذارم اینجا اگر کسی بتونه ترجمه دقیق کنه ممنون میشم و بگید من اگر این 2400 لیر رو به ایشون پرداخت کنم ایشون دیگه هیچ ادعایی نمیتونه بکنه علیه من و نمیتونه دیگه شکایت کنه که از من طلبکاره؟
BEYAN VE İHTARNAME

İHTAR EDEN :Seyed Mehdi **** / ******* /********. *** / **** ****/**** KARŞI TARAF : Morteza ******* / ******* /*********16 ****** / ***** İHTARIN KONUSU: Sehven/ hatalı yapılan yapılan ödeme karşılığı kalan/bakiye 2400,00 (ikibindörtyüz) TL lik bedelin ödenmesi istemi. AÇIKLAMALAR :

Sayın Morteza *********,Antalya 4. Noterliği 20982 yevmiye numaralı 19.10.2018 tarihli ihtarname geçersiz sayılarak bu ihtarname esas alınacaktır.
tutar 2.400,00(ikibindörtyüz) TL sını bildiğiniz T.C. Ziraat Bankası 2403 Gürsu Şubesi TR ****************************iban numaralı hesap numarama ihtarnamenin tebliğ tarihinden 2(iki) iş günü içinde ödemeniz ihtar olunur. Bu ödemeyi yaptığınız takdirde size yönelik cezai şikayet ve hukuki açıdan herhangi bir sebepsiz zenginleşme davası dahil olmak üzere dava ve icra yoluna başvurulmayacaktır. Aramızdaki hukuki durum karşılıklı olarak son bulacaktır.23.10.2018
İhtar Eden Seyed Mehdi ****

Sayın Noter;
Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 23.10.2018
İhtar Eden Seyed Mehdi ****ı


موضوع جدید ارسال پست