un مشکلات ما

انجمن گفتگو پناهجویان ساکن وان

مدیران انجمن: vahidam, mani, Hamvatan, Emanoel, bipanah_avare, vahidam, mani, Hamvatan, Emanoel, bipanah_avare

نمایه کاربر
migros61
یک بی پناه
یک بی پناه
پست: 2
تاریخ عضویت: چهار شنبه 16 اردیبهشت 1388, 10:30 pm

un مشکلات ما

پست خوانده نشده توسط migros61 » جمعه 18 اردیبهشت 1388, 2:28 am

[]وضعيت کميسارياي عالي
پناهندگان در کشور ترکيه



کشور ترکيه به دليل همسايه بودن با ايران خيل عظيمي از پناه جويان را در کشور خود جاي داده است که در شرايط بسيار بدتري نسبت به پناهندگان در کشور هاي اروپايي و امريکايي قرار دارند .در اين مقوله سعي خواهيم کرد مشکلات پناهندگان ايراني را در ترکيه و بخصوص در شهر وان بررسي کنيم . از تمامي فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق پناهندگان در کشور هاي ديگر خواستار انعکاس و پيگيري وضعيت پناهندگان در ترکيه هستيم .

پناهندگاني که در کشور ترکيه به کميساريا خود را معرفي مي کنند اکثرا از افرادي هستند که در شور خود بضاعت مالي چنداني نداشته اند و کم هزينه ترين راه فرار را انتخاب کرده اند و در کشوري زندگي مي کنند که از نظر اقتصادي هيچ گونه مطابقتي با کشور ايران ندارد . که باعث ايجاد معضلاتي مانند تن فروشي ، استفاده از کودکان براي در آمد ، سوئ تغذيه و... مي شود .




در اينجا سعي خواهيم کرد به صورت خلاصه مشکلات پناهندگان را براي هموطنان خود بيان کنيم .



مشکلات پناهندگان در هنگام ورود به کشور ترکيه

1- مسکن موقت

2- ارائه مدارک شناسايي طي 15 روز اقامت اوليه

3- پول خاک يا اقامت موقت در ترکيه

4- عدم اطلاع از قوانين پناهندگي طبق کنوانسيون 1951 و پروتکل 1967



مشکلات پناهندگان پس از اخذ اقامت موقت در ترکيه

1- ممنوعيت فعاليت اقتصادي

2- تبعيض نژادي با شهروندان ترک

3- نداشتن امنيت جاني در شهر

4- پول اقامت موقت شش ماهه

5- عدم انتقال به شهر هاي ديگر

6- عدم پرداخت کمک مالي از سوي کميساريا

7- تهيه مسکن

8- نداشتن هويت و اعتبار

9- عدم رسيدگي سريع به پرونده از سوي کميساريا

10- عدم نظم کاري از سوي کميساريا

11- عدم پاسخگويي کميساريا براي رد تقاضاي پناهندگي

12- ممنوعيت خروج از شهر

13- عدم اعتماد سازي براي پناهنده از نظر امنيتي

14- عدم پوشش دادن به کودکان متولد شده در ترکيه

15- مشکلات بهداشت ، درمان و آموزش



توضيحات :

مشکلات در هنگام ورود پناه جو به کشور ترکيه

1- مسکن موقت : يکي از مشکلات عديده اي است که پناه جو در هنگام ورود به کشور ترکيه با آن مواجه است و هيچ گاه اقدامي براي آن صورت نگرفته است . و در هنگام ورود به کشور بايد در ساختمان هاي در حال ساخت و يا ترمينال شهر براي خود جاي خوابي پيدا کند .

2- ارائه مدارک شناسايي : از آنجايي که پناه جو در شرايط حادي از کشور خود خارج شده است ، ارائه مدارک شناسايي با ضرب العجل 15 روزه کار سختي براي يک پناه جو خواهد بود .

3- پول خاک و يا اقامت موقت در کشور ترکيه : مبلغي تحت عنوان پول خاک وسيله اي براي اعمال فشار بر پناهنده است که در هنگام ورود و در هر شش ماه با آن مواجه است که از سوي پناهنده به وزارت کشور ترکيه بايد پرداخت شود که اين مبلغ نيز به مانند تورم ورم کرده کشور هاي جهان سومي بالاتر مي رود . در صورت عدم پرداخت پناهنده را با الفاظ رکيک و تهديد به ديپورت به صورت شفاهي تحت فشار قرار مي دهند .

4- عدم اطلاع از قوانين پناهندگي : در هنگام ورود پناهنده به کشور ترکيه هيچ گونه اطلاع رساني و يا بروشور براي اطلاع از وضعيت پناهندگي و قوانين کشور ترکيه ارائه نمي شود .

مشکلات پناهنده بعد از اقامت موقت :

1- ممنوعيت فعاليت اقتصادي : يکي از قوانيني است که در شهر وان ترکيه وجود دارد و پناهنده فقط بايد يک مصرف کننده باشد و حق فعاليت اقتصادي ندارد و در برخي موارد به دليل مشکلات مالي پناهنده به صورت قاچاقي کار مي کند . که مشکلات خاص خود را در بر خواهد داشت .

2- تبعيض نژادي با شهروندان ترک : در سالهاي اخير اين مطلب کمتر ديده شده است ولي همچنان وجود دارد . تحقير و توهين براي پناهندگان از سوي پليس ترکيه و در برخي موارد از سوي شهروندان ترک وجود دارد .

3- نداشتن امنيت جاني در شهر: به دليل اين که شهر وان يک شهر مرزي است و در مجاورت خاک ايران است براي پناهنده تهديد ربوده شدن وجود دارد و قبلا شاهد ربوده شدن پناهندگان مختلفي از سوي رژيم ايران بوده ايم . و از سوي ديگر به دليل اينکه شهر وان يکي از شهر هاي کردستان است . در روزهاي خاص درگيري بين ارتش و مردم در سطح شهر وجود داشته است و يا بمب گزاري هاي فراواني دراين شهر وجود دارد . که از نظر امنيتي براي پناهنده مشکل زا است .

4- پول اقامت موقت شش ماهه : مبلغي هنگفت براي پناهنده است که هر شش ماه به صورت اجباري از پناهنده دريافت مي شود . اين مبلغ در حال حاضر برابر با 307لير ترک است که مبلغي در حدود 150 يورو مي شود .

5- عدم انتقال به شهر هاي ديگر : به دليل نبودن امنيت جاني پليس ترکيه اقدامي براي انتقال پناه جو به شهر هاي امن تر را در دستور کار خود قرار نمي دهد .

6- عدم کمک مالي از سوي کميساريا : کمک هاي مالي کميساريا از هر 100 نفر به 1 نفر تعلق مي گيرد و اين کمک ها نيز به صورت گزينشي مي باشد و پناهندگاني که تقاضاي آنها رد شده باشد هيچگونه کمکي به آنها تعلق نمي گيرد .

7- تهيه مسکن : در ترکيه تهيه مسکن براي پناه جو بسيار دشوار است و هيچگونه اقدامي نيز از سوي کميساريا و دولت ترکيه براي ايجاد مسکن هاي براي پناهنده ها صورت نگرفته است . هزينه تهيه مسکن نيز بر عهده خود پناهنده است .

8- نداشتن هويت و اعتبار: يک پناه جو در ترکيه هيچگونه هويت براي داشتن حساب بانکي و استفاده از خدمات شهري را ندارد .

9- عدم رسيدگي سريع به پرونده از سوي کميساريا : کميسارياي عالي پناهندگان با طول دادن پرونده موجب بروز مشکلاتي مي شود. که صدمات جبران ناپذيري در زندگي پناه جويان باقي ميگذارد . و پناه جويان از 8 ماه تا 2 سال منتظر جواب کميساريا در شرايط غير انساني باقي مي مانند .

10- عدم نظم کاري از سوي کميساريا : در برخي موارد کميساريا جواب استيناف يک پناهنده در شهر وان را در شهر آنکارا و يا شهر هاي ديگر اعلام مي کند و يک پناهنده ماه ها در انتظار جواب تقاضاي پناهندگي خود بسر مي برد و يا اينکه در برخي موارد پرونده اي که مبهم به کميساريا ارائه شده است بدون هيچ سوالي در موارد ابهام آميز تقاضاي پناه جو رد مي شود .

11- عدم پاسخگويي کميساريا براي رد تقاضاي پناهندگي : در پي رد تقاضاي پناهندگي کميساريا در يک برگه از پيش آماده شده موارد مبهمي را ارائه مي دهد که دلايل رد تقاضاي بدون توضيح در آن گنجانده شده است .

12- ممنوعيت خروج از شهر : گاهي اوقات پناهنده براي اينکه پرونده خود را در دفتر آنکارا پيگيري کند نياز دارد که از شهر خارج شود و خود را به دفتر آنکارا برساند . ولي پليس ترکيه بجز در موارد خاص و يا زماني که دفتر آنکارا بخواهد اجازه خروج از شهر را براي مصاحبه ميدهد در غير اينصورت هيچ امکاني براي خروج از شهر وجود ندارد و پناهنده در يک زندان به اندازه شهر وان گرفتار است .

13- عدم اعتماد سازي براي پناهنده از نظر امنيتي : به دليل سوابق استرداد پناهنده از ترکيه به ايران که در گذشته وجود داشته است . برخي از پناهندگان از واقعيات ماجراي فرار خود نمي توانند استفاده کنند که موجب رد تقاضاي پناهندگي اين عزيزان در اين کشور مي شود .

14- عدم پوشش دادن به کودکان متولد شده در ترکيه : نوزاداني که از سوي خانواده پناهنده ايراني به دنيا مي آيند از هيچ خدمات درماني و بهداشتي برخوردار نيستند و تا زماني که از ترکيه خارج نشوند بدون هويت و آموزش زندگي مي کنند .

15- مشکلات بهداشت ، درمان و آموزش : کميسارياي عالي پناهندگان فقط در مواقع ضروري و در مورد کساني که قبول شده و يا منتظر پاسخ هستند جوابگو است و پناهندگان ديگر از خدمات آموزش و بهداشت و درمان محروم هستند . به دليل وضعيت مالي نامساعد پناهندگان اکثر پناهندگان بخصوص کودکان از سوئ تغذيه رنج مي برند .

[[/size]
آخرین ويرايش توسط 1 on migros61, ويرايش شده در 0.


نمایه کاربر
migros61
یک بی پناه
یک بی پناه
پست: 2
تاریخ عضویت: چهار شنبه 16 اردیبهشت 1388, 10:30 pm

پست خوانده نشده توسط migros61 » جمعه 18 اردیبهشت 1388, 2:29 am

:?
نمایه کاربر
gorikhteh
یک بی پناه
یک بی پناه
پست: 2
تاریخ عضویت: پنج شنبه 27 اسفند 1388, 11:30 pm

پست خوانده نشده توسط gorikhteh » یک شنبه 1 فروردین 1389, 8:41 pm

با سلام چرا کسی جواب منو نمیده خواهش میکنم دوستان گرامی کمکم کنید تا از اسارت پناهندگی بیام بیرون
نمایه کاربر
mehrwash
کاربر فعال
کاربر فعال
پست: 20
تاریخ عضویت: سه شنبه 3 شهریور 1388, 10:30 pm
محل اقامت: Turkey, Istanbul
تماس:

پست خوانده نشده توسط mehrwash » چهار شنبه 4 فروردین 1389, 11:33 am

اولا، کسانی که در این سایت عضوند معمولا خودشون هم در این شرایطند، پس نوشتن این ها تاثیری نداره.

ثانیا، من نفهمیدم منتظر چه جور جوابی هستید، و اصولا جواب سایر اعضای این گروه چطور می تونه شما رو از اسارت !! پناهندگی بیاره بیرون.

ثالثا، این جواب من، مورد به مورد:

مشکلات در بدو ورود

1- در صورتی که پناه جو روز اول در یو ان اعلام کنه که جایی برای موندن نداره، تا یک هفته جا در اختیارش می گذارند و به این منظور هتل های قرنطینه دارند.

2- ضرب الاجل درسته، نه ضرب العجل. ضمنا این مشکل یو ان نیست، مشکل پناه جو است. شما حاضرید کسی رو که نه می شناسید، نه معرف داره، نه مدارک شناسایی، به خونه تون راه بدید تا یک شب بخوابه؟ گاهی خودتون رو به جای دیگران قرار بدید.

3- در هنگام ورود هیچ ** از شما پول خاک نمی خواهد. کسانی را می شناسم که الان دو سال است این جا هستند و پول خاک نداده اند و کسی بهشان فحش نمی دهد. ضمنا، به تازگی قانونی تصویب شده که با اجرای آن پرداخت پول خاک منتفی است.

4- این ایراد به یو ان وارد است اما با سرچ در اینترنت می شود اطلاعات اولیه را پیدا کرد.


مشکلات پس از اقامت:

1- این قانون در تمام ترکیه جاری است و منحصر به وان نیست.

2- این بند را نمی پذیرم چون در یک سال گذشته حتا یک شاهد واقعی! برای این مورد وجود ندارد.

3- بمب گذاری درست است نه بمب گزاری. ضمنا اخبار این بمب گذاری ها در هیچ رسانه ای منتشر نمی شود؟؟؟ ربوده شدن پناه جوها شایعه است دوست عزیز. خیالتان راحت که هیچ یک از پناه جوها برای دولت ایران این قدر ارزشمند نیستند.

4- در بالا پاسخ داده شد.

5- پس از سه ماه اقامت در شهری که هستید، می توانید درخواست انتقال بدهید و معمولا انجام می شود. یعنی من هر کسی را دیده ام که درخواست انتقال کرده، به درخواستش پاسخ مثبت داده اند. کافی است در سه ماه اول مرتبا برای امضا بروید و مشکلی ایجاد نکنید.

6- فرق است میان پناه جو و پناهنده. پناه جو کسی است که هنوز تکلیف پرونده اش روشن نیست و پناهنده محسوب نمی شود. پناه جویی که پرونده اش رد شود نیز پناهنده محسوب نمی شود. بنابراین کمکی به ایشان تعلق نمی گیرد. پناهنده (یعنی پناه جویی که پاسخ مثبت گرفته) در صورتی که در مصاحبه ی مالی پذیرفته شود کمک مالی دریافت می کند.

7- بالاخره تهیه ی مسکن دشوار است یا هزینه ی آن؟ تهیه ی مسکن چه دشواریی دارد؟ زحمت این که دنبال خانه بگردید و با صاحب خانه چانه بزنید؟ هزینه ی آن هم که در هر جای دنیا به عهده ی خودتان است. یک کمی مستقل فکر کنید. و یادتان باشد تا زمانی که اطمینان پیدا نکنند که شما شایسته ی استفاده از امکانات پناهندگی هستید، همه چیز به عهده ی خودتان است.

8- خدمات شهری یعنی اتوبوس و تلفن و ...، شما حق استفاده ندارید؟؟ چطور؟؟ حساب بانکی؟ چطور ما و تمام دوستانمان حساب بانکی باز کرده ایم؟ کارتش را هم گرفته ایم. حسابمان سه جور دفترچه دارد، یورو و دلار و لیره. شما یک کمی از خانه بیرون بیایید و پرس و جو کنید. این بهتر از گوش دادن به غرغرهای پناه جوهای دیگر و نچ نچ کردن است.

9- از آن جایی که اطلاعی از نحوه ی عملکرد یو ان ندارم و علت تاخیرها را نمی دانم، پاسخی نمی دهم.

10- گمان می کنم سایت را برای همین گذاشته اند که از هر شهری بتوانیم از نتیجه ی پرونده با خبر شویم.

11- من اطلاعی در این مورد ندارم.

12- اصلا این طور نیست. شما هر زمان و برای هر کجا اجازه بخواهید پلیس صادر می کند. همین الان بعضی از دوستان ما برای شرکت در کنسرت داریوش در استانبول هستند. خود ما چند ماه پیش برای تفریح دو هفته در استانبول بودیم. کسی را می شناسم که یک هفته به آنتالیا رفت تا بگردد. اصولا تنها دلیلی که برای این کار دارند این است که مثلا امنیت ما را تضمین کنند و بدانند ما کجا هستیم، نه این که زندانی مان کنند.

13- من نمونه ای ندیده ام و نمی توانم نظر بدهم. هر کسی را که می شناسم از واقعیت کیس خود استفاده کرده است.

14- آموزش فرزندان پناه جو از 7 تا 18 سال اجباری است دوست عزیز. در صورتی که کودکی در این سنین باشد و به مدرسه نرود، با والدینش برخورد جدی می شود. ما بچه داریم و دوستانی داریم که بچه دارند و بسیار دقیق می دانم که این طور است. در مورد هویت نوزادان اطلاعی ندارم.

15- دوست عزیز، کلینیک یو ان در آنکارا بدون دریافت هزینه و فقط با برگه ی یو ان بیماران را می پذیرد. در هر شهری هم می شود با گرفتن نامه از آسام به خدمات درمانی دولتی مراجعه کرد. برای حرفی که می زنم شواهد عینی دارم. اما در مورد سوءتغذیه، دوست من، قیمت میوه تفاوت چندانی با ایران ندارد، حتا ارزان تر است، خیالتان راحت که هر بچه ای اگر در روز یک سیب بخورد سوءتغذیه نمی گیرد. اگر کسی را می شناسید که سوءتغذیه گرفته لطفا شماره اش را برای من بفرستید تا برایش مولتی ویتامین بفرستم. به این هم توجه داشته باشید که خیلی از پدرهای پناه جو، روزی یک پاکت سیگار می کشند که 5 لیره است، و یک مرغ درسته 6 لیره است، و یک کیلو سیب یک و نیم لیره است.

حال بفرمایید با پاسخ های من آیا از اسارت ! پناهندگی درمی آیید؟؟
نمایه کاربر
Chartreux
کاربر فعال
کاربر فعال
پست: 18
تاریخ عضویت: دو شنبه 3 اسفند 1388, 11:30 pm
محل اقامت: Turkey

پست خوانده نشده توسط Chartreux » چهار شنبه 4 فروردین 1389, 11:53 pm

وای مهروش عزیز چقدر جواب باحالی به ننه من غریبم های ایشون دادید. کلی لذت بردم...

بعضی ها فکر میکنند که با شلوغ کردن و " ننه من غریبم " در آوردن کاری از پیش می برن.
ما هر پناهجوی شرافتمندی رو که اینجا تو شهرمون دیدیم، داره سر کار می ره و زندگی اش رو می گذرونه... حتی اگه زبان ترکی هم خیلی خوب بلد نباشید، اگه شرافت داشته باشید کار به تن فروشی و غیره نمی کشه... همه زحمت می کشن و صبر می کنن والسلام . شلوغ چرا می کنی !

تصویر
نمایه کاربر
bipanah
یک بی پناه
یک بی پناه
پست: 3
تاریخ عضویت: یک شنبه 2 اسفند 1388, 11:30 pm

تفهیم جاهلان

پست خوانده نشده توسط bipanah » پنج شنبه 5 فروردین 1389, 4:07 am

با سلام خدمت دوستان گرامی

خواستم بدونم که چگونه کسانی که هیچ اطلاعی از وضع پناهندگان وپناهجویان ترکیه ندارند ، به خود اجازه می دهند که درمورد مشکلات پناهندگان حرف بزنند ، خانم مهروش ، شما شاید کسی باشید که تازه به ترکیه آمده باشید یا اینکه هنوز طعم پناهندگی را نچشیده اید و مثل نوزاد خردسالی دهانتان بوی شیر می دهد ، ببخشید قصد جسارت وبی ادبی ندارم ، فقط اصطلاح نادانی وناآگاهی شما را به بچه خردسال تشبیه کردم ، متعجبم که شما مثل کبک سرتونو به داخل برف کرده اید وهمینطور واسه خودتون می دوزید و می پوشید ، فکر نکنم شما در ترکیه مشکلی ازنظر مالی و امنیتی داشته باشید و شاید ندونید کسی که پروازش به خاطر نداشتن پول از دست می رود . چه دردی را تحمل می کند ، کسی که بچه اش مریض باشد ، چگونه تا سحر در ناله وفغان به سر می برد ، خانواده ای که سرپرست آن از بازگشت از کار جانش در راه گرفته می شود و زیر چرخهای ماشین له می شود ،این خانواده که پایه زندگیشان از دست می رود ، حال چگونه زندگی را به سر می برند و شما مثل یک حامی آمده اید وشماره تلفن خانواده های را می خواهید که بچه هایشان سوتغذیه نشوند ،این لحن ونگاه شما را خیلی دیده ام آری مزدوران بسیجی حکومت کثیف اخوندی مبلغین این نگاههای تحقیر آمیز هستند، من می گویم که صددرصد مطالب بلا درست است ولیکن هر کدام از موارد اشاره شده وجود حقیقی داشته اند ودارند ، وسالهاست که پناهندگان با این دردها می نالند، من نمی خواستم به این موضوع شما اصلا جواب بدهم ، فقط چیزی که مرا مصمم کرد که بنویسم مورد تمسخر واقع شدن درد پناهجویان توسط ذهنیت مریض شما بود وبس ، لیکن مطلب ارسالی شما اصلا ارزش جواب دادن نداشت ومن بناچار این مطالب را نگاشتم
نمایه کاربر
nimarima
یک بی پناه
یک بی پناه
پست: 3
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 اردیبهشت 1389, 10:30 pm
تماس:

پست خوانده نشده توسط nimarima » سه شنبه 21 اردیبهشت 1389, 2:03 am

سلام.
من تا کمتر از یک ماه دیگه قراره قاچاقی به وان بیام.
حرف کدومتونو باور کنم.
چرا اینقدر ما رو سردرگم میکنید؟
با این حرفا فقط دلسردی میارید.
اگه قراره این مسایلو اونجا داشته باشم که ترجیه میدم مثل فرزاد ها اینجا زندان برمو مثل قهرمانها بمیرم که لااقل سرمشق باقیه شم.
نه اینکه بیام تو قربت و تحقیر بشمو سرشکسته.
من از شما هموطنانم عاجزانه خواهش میکنم که اگه نمیدونید سکوت کنید بهتر از اینه که اطلاعات غلط بدید.
الان من با این سردر گمی که شماها باعثش شدید چه کنم؟
admin
مدیراصلی سایت
مدیراصلی سایت
پست: 162
تاریخ عضویت: شنبه 4 اسفند 1386, 11:30 pm
تماس:

پست خوانده نشده توسط admin » سه شنبه 21 اردیبهشت 1389, 12:09 pm

نیما جان دوست عزیز زندگی در ترکیه سخت است یعنی واقعا اگر راهی به جایی نداری برای پناهجویی در ترکیه اقدام کن چون همانطور که خودت اشاره کردی درترکیه ممکنه سرشکسته بشی تحقیر بشی و مشکلاتی که دوستان در این تاپیک بهش اشاره کردن و واقعا برای آمدن به ترکیه خودت را برای یک زندگی پر چالش و سخت آماده کن و حد اقل زمانی که شما در ترکیه هستید و باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنید 2 سال است (کاملا خوش بینانه 2 سال) حالا خوب فکر کن بعد تصمیم بگیر.
دست هایی که کمک می کنند مقدس تر از لبانی هستند که دعا می کنند ...

برای تبدیل فینگلیش به فارسی به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.google.com/transliterate/Persian
نمایه کاربر
sadeghol
یک بی پناه
یک بی پناه
پست: 8
تاریخ عضویت: سه شنبه 4 آبان 1389, 11:30 pm

پست خوانده نشده توسط sadeghol » چهار شنبه 5 آبان 1389, 12:07 am

دوستان اگه من بخوام مثلا در مالت یا جای دیگه پناهنده بشم نمیشه مستقیم برم اونجا و درخواست بدم و حتما باید برم ترکیه و این درده سرها رو بکشم مسخره نکنید من تازه کارم
admin
مدیراصلی سایت
مدیراصلی سایت
پست: 162
تاریخ عضویت: شنبه 4 اسفند 1386, 11:30 pm
تماس:

پست خوانده نشده توسط admin » جمعه 7 آبان 1389, 8:28 pm

دوست عزیز اگر کشوری که وارد آن می هواهید بشید مهاجر پذیر باشد چرا که نه مثلا 60% کشورهای اروپایی مهاجر پذیر هستند ولی وارد شدن به اروپا یکم مشکل هست
دست هایی که کمک می کنند مقدس تر از لبانی هستند که دعا می کنند ...

برای تبدیل فینگلیش به فارسی به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.google.com/transliterate/Persian
نمایه کاربر
sadeghol
یک بی پناه
یک بی پناه
پست: 8
تاریخ عضویت: سه شنبه 4 آبان 1389, 11:30 pm

پست خوانده نشده توسط sadeghol » شنبه 8 آبان 1389, 12:19 am

admin نوشته شده:دوست عزیز اگر کشوری که وارد آن می هواهید بشید مهاجر پذیر باشد چرا که نه مثلا 60% کشورهای اروپایی مهاجر پذیر هستند ولی وارد شدن به اروپا یکم مشکل هست
سپاس

اتفاقا مالت هم انگلیسی زبان هست و هم مهاجر پذیر بیشترین پزیرش تو اروپا رو هم داره یعنی از هر 3 نفر 2 نفر رو قبول میکنن به طور متوسط آیا امکان داره بعد از درخواست پناهندگی اونا منو به کشور دیگری ارجاع بدن میشه بگین چه میشه که این اتفاق میافته چون دیدم اغلب میرن یک کشور دیگه کار هاشونو تو همون کشور ادامه میدن
نمایه کاربر
sadeghol
یک بی پناه
یک بی پناه
پست: 8
تاریخ عضویت: سه شنبه 4 آبان 1389, 11:30 pm

پست خوانده نشده توسط sadeghol » دو شنبه 17 آبان 1389, 2:00 am

میشه هم به سئوال قبلیم پاسخ بدین و هم این سئوالم که ایا شما که به ترکیه فرار کردید تا پروسه پناهندگی انجام بشه و حتی بعد از انجام اون مجبورین آونجا بمونید جون هر چی فکر میکنم نمی ارزه چند سال یا همیشه تو ترکیه معطل بشی
admin
مدیراصلی سایت
مدیراصلی سایت
پست: 162
تاریخ عضویت: شنبه 4 اسفند 1386, 11:30 pm
تماس:

پست خوانده نشده توسط admin » سه شنبه 18 آبان 1389, 2:06 pm

1-دوست عزیز من هیچ اطلاعاتی راجع به مالت ندارم
2-بله دوست عزیز از زمانی که در ترکیه به سازمان ملل خودتان را معرفی می کنید تا زمانی که پرواز برای کشور سوم می گیرید باید در ترکیه باشید
دست هایی که کمک می کنند مقدس تر از لبانی هستند که دعا می کنند ...

برای تبدیل فینگلیش به فارسی به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.google.com/transliterate/Persian
موضوع جدید ارسال پست