اطلاعات مفید برای پناهندگان عازم کشور استرالیا(Australia )

مشاور حقوقی - وکیل درجه 2 حقوق بین الملل

مديران انجمن: vahidam, mani, Hamvatan, Emanoel, bipanah_avare

اطلاعات مفید برای پناهندگان عازم کشور استرالیا(Australia )

UNREAD_POSTتوسط Hamvatan » جمعه مرداد ماه 14, 1390 10:08 pm

هموطنان گرامی
بدلیل کثرت ابهامات در مورد  روند رسیدگی به تقاضای پناهندگی توسط سفارتخانه Australia و نیز وضعیت پناهندگان  پذیرفته شده پس از اسکان در این کشور برخی اطلاعات مفید در این زمینه را بتدریج برای سایت تحت این پست جدید ارسال خواهم کرد .
استرالیا ( بخش اول )
نخست آنکه پناهجویانی که در خارج از کشور مبدا مثلا" ایران به سر میبرند می توانند به دو طریق خواستار رسیدگی به تقاضای پناهندگی خود توسط مقامات استرالیایی شوند . نخست با در پیش گرفتن طریقه معروف به بشر دوستانه یعنی  تکمیل فرم 842 توسط شخص پناهجو و تکمیل فرم 681 توسط اسپانسر او ( شرایط اسپانسر در پست های بعدی بیان میشود )  و ارسال آن به نشانی تعیین شده برای بررسی توسط مقامات استرالیایی. ( در این حالت تکمیل فرم 681  و ارسال آن به همراه فرم تکمیل شده 842 اختیاری نیست . بلکه اجباری است . ) در این حالت شخص باید دارای کیس قابل قبول پناهندگی باشد که جزییات آن را در فرم 842 بنا به آنچه در فرم مربوطه از او طلب میشود شرح دهد. ولی لازم نیست توسط نهاد UNHCR ثبت نام شده باشد. البته ثبت تقاضای پناهندگی در UNHCR ادعای ارائه شده در کیس را به نحو بارزی تقویت خواهد کرد. اسپانسر شما نیز در فرم 681 وضعیت اقامت خود - تابعیت -شغل و نوع مسکن در اختیار خود را به همراه اطلاعاتی در مورد میزان قابلیت و تمایل به حمایت از شما ( مثلا" اینکه آیا به هنگام ورود به استرالیا می توانید نزد او اقامت کنید یا خیر  ) را دقیقا" مشخص می نماید.
مقامات استرالیایی پس از دریافت فرم های پر شده آنها را بدقت بررسی می کنند و ضمن تماس با اسپانسر شما مشخص خواهند کرد که وی تا چه حد قادر به حمایت از شماست. شخص پناهجو سپس برای مصاحبه به سفارت استرالیا در کشور محل اقامت خود فراخوانده شده تا جزییات بیشتری در مورد کیس او مورد سوال قرار گیرد . ( مصاحبه کننده یکی از افسران اداره امور مهاجرت و شهروندی استرالیاست. ) سپس برای آزمایشات پزشکی معرفی میشود . پس از مدتی چنانچه نتیجه نهایی قبولی یا عدم قبولی وی باشد  با وی تماس گرفته شده و نتیجه به او اعلام میشود .  در صورت قبولی در نهایت پس از مدتی تاریخ پرواز به وی اعلام میگردد.
در این حالت لازم نیست که شخص پناهجو خارج از کشور خود تقاضا دهد بلکه میتواند در کشور زادگاه خود نیز متقاضی دریافت این نوع پناهندگی باشد اگر چه معمولا" با این کار شانس قبولی وی کاهش خواهد یافت.
در حالت دیگر شخص پناهجو با خروج از کشور متبوع خود و اقامت در خارج از کشور توسط نهاد UNHCR ثبت نام میشود و در صورت کسب نتیجه قبولی ممکن است برای جایگزینی ( اسکان مجدد ) به سفارت استرالیا معرفی شود.
روند رسیدگی به پرونده و سیر رسیدگی به آن در این حالت نیز مشابه حالت قبل است. با این تفاوت که تکمیل و ارسال فرم 681 توسط اسپانسر الزامی نیست و معمولا" مدت زمان طولانی تری برای دعوت به مصاحبه در سفارت یا اعلام نتیجه منتظر خواهد ماند.
حدود 75 درصد از این نوع تقاضاها  ( پناهندگی ) ظرف مدت 12 ماه از تاریخ لاجمنت ( ثبت پرونده توسط مقامات اداره مهاجرت استرالیا ) بررسی و اعلام نظر میشوند.
ضمنا" افرادی که به شیوه ( حالت )  دوم به استرالیا پذیرفته میشوند از امکانات بیشتری به هنگام ورود بهره مند می گردند ( هم از لحاظ میزان این امکانات و هم از نظر زمان برخورداری از این امکانات ).
چنانچه تغییری در وضع خوانوادگی و شرایط زندگی متقاضی اصلی یا هر یک از افراد زیر کیس رخ دهد ( مثلا" نامزد کنند - ازدواج کنند یا باردار شوند ) باید سریعا " مساله به مقامات استرالیایی مربوطه منعکس شود .
فرزندانی که بعد از لاجمنت به خانواده شخص متقاضی اضافه شوند تحت شرایطی بصورت اتوماتیک در کیس گنجانیده خواهند شد .
پایان بخش اول
آخرين ويرايش توسط Hamvatan on سه شنبه مرداد ماه 25, 1390 3:11 pm, ويرايش شده در 2.

کاربرانی که برای این پست از شما کاربر محترم Hamvatan تشکر کرده اند:
aria21 (سه شنبه مهر ماه 4, 1390 2:29 am)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
Hamvatan
وکیل حقوقی
وکیل حقوقی
 
پست ها : 386
تاريخ عضويت: يکشنبه اسفند ماه 1, 1389 11:30 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 41 بار
امتياز: 165
اعتبار: 0

UNREAD_POSTتوسط Hamvatan » شنبه مرداد ماه 15, 1390 11:12 am

استرالیا ( بخش دوم )
دولت استرالیا هر ساله به تعداد محدودی از متقاضیان پناهندگی ویزای پناهندگی از نوع REFUGEE AND HUMANITARIAN میدهد که مجموعا" تحت عنوان ویزای نوع XB به چند زیر گروه طبقه بندی می شود.
این زیر گروهها عبارتند از :
ویزای پناهندگی ( زیر طبقه 200 )
ویزای مخصوص بشر دوستانه داخل کشور برای پناهجویان ساکن کشور متبوع خود. ( زیر طبقه 201 )
ویزای مخصوص بشر دوستانه جهانی برای پناهجویان ساکن خارج از کشور متبوع خود و خارج از استرالیا. ( زیر طبقه 202 )
ویزای نجات اضطراری ( زیر طبقه 203 )
ویزای زنان در معرض خطر ( زیر طبقه 204 )
یادآوری مهم :
بجز متقاضیان دریافت ویزای بشردوستانه جهانی ( زیر طبقه 202 ) سایر متقاضیان الزامی به معرفی اسپانسر ندارند. معرفی اسپانسر برای متقاضیان دریافت ویزای بشر دوستانه جهانی الزامی است ( یعنی حتما" فرم 681 که توسط اسپانسر شخص متقاضی پر شده است باید توسط این دسته از متقاضیان به همراه سایر مدارک لازم تحویل مقامات استرالیا شود.)
اکنون به شرح شرایط مشترک  لازم برای دریافت این نوع ویزا ها ونیز شرایط خاص لازم برای متقاضیان هر ویزا می پردازم:
ویزای پناهندگی زیر طبقه 200
مخصوص کسانی است که به هنگام تقاضای این نوع ویزا خارج از استرالیا و خارج از کشور متبوع خود ساکن هستند و ادعا می کنند در کشور خود تحت تعقیب یا آزار و اذیت غیر قابل اجتناب قرار دارند.
معمولا" افراد مربوط به این زیر طبقه ارجاعی های UNHCR  هستند که پس از ثبت نام و کسب قبولی از این نهاد برای اسکان مجدد به مقامات استرالیا معرفی میشوند.
این افراد باید در مصاحبه ها مقامات استرالیا را قانع کنند که :
- دلایل ناگزیری برای اعطای ویزای پناهندگی به ایشان وجود دارد.
- اسکان مجدد ( جایگزینی ) در استرالیا طریق مناسب است.
- در صورت امکان نام خود را نزد مقامات نهاد UNHCR به عنوان پناهجو ثبت کرده باشند. ( در صورت عدم امکان ثبت نام نزد مقامات UNHCR می توانند در سازمانهای مشابه مثلا" صلیب سرخ یا برخی سازمانهای شناخته شده معتبر پناهندگی ثبت نام کرده باشند.)
یادآوری : توجه داشته باشید که نهاد UNHCR از افرادی که ساکن کشور متبوع خود هستند ثبت نام بعمل نمی آورد.
- در صورت امکان توسط یک شخص یا سازمان در استرالیا پیشنهاد شده باشند ( یعنی اسپانسر فردی یا سازمانی داشته باشند که البته برای این زیر طبقه الزامی نیست. )
-با معیارهای مربوط به سلامتی و نفع عمومی ( برای جامعه استرالیا ) مطابقت داشته باشند.
توضیح در مورد برخی اصطلاحات :
در بررسی ادعای "دلایل ناگزیر" به اعطای ویزای پناهندگی به افراد عمدتا" چهار عامل زیر مورد توجه قرار می گیرد :
- سطح یا میزان آزار و اذیت و تعقیب مورد ادعای شما.
- میزان ارتباط شما با کشور استرالیا ( آیا در این کشور بستگان یا دوستانی دارید ؟ آیا سابقه تحصیل یا کار در این کشور را داشته اید؟ و نظایر این )
- آیا امکان این وجود دارد که در کشور دیگری بجز استرالیا اسکان مجدد موفقتری یابید؟ ( مثلا" دارای ویزای معتبر یک کشور پناهنده پذیر دیگر باشید یا آنکه چند تابعیتی باشید )
- آیا کشور استرالیا از ظرفیت لازم برای تامین شرایط لازم برای اسکان مجدد ( جایگزینی ) شما برخوردار است ؟
در بررسی " طریق مناسب " بودن اسکان مجدد پناهنده در استرالیا نیز عمدتا" مسایل زیر مورد توجه است :
- آیا شما می توانید بدون هیچ خطری به کشور متبوع خود بازگردید ؟
- آیا در کشور دیگری برای استقرار پذیرفته شده اید ؟
- آیا در کشورهای دیگری بغیر از استرالیا دارای خویشاوندان یا وابستگی های نزدیک دیگری هستید ؟
- آیا برای ترک کردن کشوری که در حال حاضر ساکن آن هستید به نوعی تحت فشار هستید ؟
پایان بخش دوم.
نماد کاربر
Hamvatan
وکیل حقوقی
وکیل حقوقی
 
پست ها : 386
تاريخ عضويت: يکشنبه اسفند ماه 1, 1389 11:30 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 41 بار
امتياز: 165
اعتبار: 0

UNREAD_POSTتوسط Hamvatan » شنبه مرداد ماه 15, 1390 7:05 pm

استرالیا ( بخش سوم )
اشخاص زیر می توانند در تقاضا گنجانیده شوند .
-partner ( مقصود از این کلمه فردی است که بعنوان شریک زندگی با متقاضی زندگی می کند ( شریک جنسی ). قابل ذکر است که برای همجنسگرایان این شریک می تواند همجنس ایشان باشد. (مطابق اخرین آمارها پنج درصد افراد همجنسگرا هستند .)
- فرزندان وابسته به متقاضی یا شریک جنسی او. ( مقصود فرزندانی هستند که سن ایشان کمتر از 18 سال باشد یا در صورتیکه بیشتر است درامد شخصی نداشته باشند و متاهل هم نباشند. فرزندی که ازدواج کرده باشد در هر سنی که باشد مستقل محسوب میشود و نمی تواند به ضمیمه کیس والدین خود متقاضی شود . در صورت تمایل به ارائه درخواست باید در درخواست جداگانه ای  این کار را انجام دهد.)
-برخی اقوام وابسته به شخص متقاضی که با او زندگی می کنند و برای گذران زندگی به او وابسته هستند.
اعطای ویزا به پناهندگان پذیرفته شده عازم استرالیا رایگان است.
دریافت این نوع ویزا به شخص متقاضی امکان خواهد داد که بطور قانونی و بصورت دائم در استرالیا زندگی کند.
افراد دارای اقامت دائم در استرالیا از مزایای زیر بهره مند هستند :
- امکان زندگی و کار در استرالیا بصورت دائم.
- امکان تحصیل در مدارس و دانشگاههای استرالیا.
- امکان دریافت سوبسید ( یارانه ) خدمات درمانی و بهداشتی. از طریق MEDICARE  و PBS.
( MEDICARE نوعی بیمه درمانی همگانی است که در استرالیا به عنوان بیمه همگانی ارائه میشود . با دارا بودن این بیمه هزینه های درمانی و بهداشتی بجز در مورد خدمات  دندانپزشکی و ارتوپدی و عمل های جراحی زیبایی تقریبا" رایگان است.)
- امکان اقدام برای اخذ شهروندی ( CITIZENSHIP ) استرالیا بشرط دارا بودن برخی معیارها.
-امکان  اسپانسری سایر افراد متقاضی اقامت دائم در استرالیا.
توجه داشته باشید که دارنده این نوع ویزا یا افراد زیر کیس وی بهر حال باید از قوانین استرالیا متابعت کنند. عدم توجه به این نکته ممکن است امکان ادامه اقامت در استرالیا را برای افراد قانون شکن تحت تاثیر قرار دهد.
-ویزای بشر دوستانه داخل کشور  ( زیر طبقه 201 )
متقاضیان دریافت این نوع ویزا باید دارای کلیه شرایط مشترک با افراد زیر طبقه 200 ( ویزای پناهندگان ) باشند . با این تفاوت که این دسته از افراد بر خلاف پناهندگان هنوز ساکن کشوری هستند که ادعا می کنند در آن در معرض آزار و اذیت غیر قابل اجتناب قرار دارند.
ضمنا" این دسته از افراد نمی توانند نزد نهاد UNHCR ثبت نام شده باشند ( زیرا شعبات UNHCR از ثبت نام افرادی که در کشور متبوع خود ساکن باشند معذور است . )
داشتن اسپانسر در استرالیا برای این دسته از افراد نیز الزامی نیست.
توجه داشته باشید که فقط تعداد بسیار کمی با قرار داشتن در شرایط بسیار حاد حایز شرایط برای دریافت این نوع ویزا هستند .( این به این معنی است که هموطنان ایرانی تصور نکنند صرفا" با مراجعه به سفارت استرالیا در تهران جزو پذیرفته شدگان این دسته قرار خواهند گرفت. )
ویزای بشر دوستانه جهانی ( زیر طبقه 202 )
متقاضیان این نوع ویزا باید حایز شرایط مشترک با زیر طبقه 200 باشند . با این تفاوت که حتی در صورت کسب نتیجه ردی از سوی UNHCR می توانند متقاضی دریافت این نوع ویزا باشند. ضمنا" بر خلاف سایر زیر طبقه ها معرفی اسپانسری که فرم اسپانسری 681 را برای ایشان پر و ارسال کند الزامی است.
این افراد در کشور متبوع خود باید تحت " تبعیض بسیار شدید " قرار داشته باشند و به همین دلیل کشور متبوع خود را ترک کرده باشند .
مصادیق " تبعیض بسیار شدید " عبارت است از :
- مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی شما یا خانواده شما ( که با شما زندگی می کنند ) یا مکاتبات شما.
-محرومیت از کلیه وسایل امرار معاش و عدم امکان اشتغال که بواسطه یک قوه قهری باشد. ( یعنی بیکاری شما ناشی از یک عامل جبری خارجی باشد. مثلا" بسبب اعتقادات مذهبی خاص اشتغال  شما امکان پذیر نباشد . )
-اجبار به زندگی در مساکن زیر استانداردهای قابل قبول.
-ممانعت از تحصیل.
-اجبار به چشم پوشی از فعالیتهای مدنی یا اجتماعی.
- دائما" تحت نطر بودن یا تحت فشار قرار داشتن ( مثلا" برای اینکه خبرچین شوید . )
-رفع حقوق شهروندی.
-محرومیت از داشتن گذرنامه.
توجه داشته باشید که تمایل به مهاجرت برای دسترسی به شرایط بهتر اقتصادی مساله ای  ذیربط در این زیر گروه محسوب نمی شود.
- ویزای نجات اضطراری ( زیر طبقه 203 )
شخص متقاضی باید همه شرایط مشترک با متقاضیان دریافت ویزای پناهندگی ( زیر طبقه 200 ) را دارا باشد.  ضمنا" باید شرایط او به گونه ای باشد که هر دم برای او خطر جانی یا حبس وجود داشته باشد. ( برای نمونه افرادی که در معرض خطر دستگیری قریب الوقوع هستند تا پس از بازداشت به کشور متبوع خود که ادعا می کنند در انجا در خطر و در معرض آزار و اذیت قرار دارند بازگردانیده شوند در این دسته قرار می گیرند . )
این افراد باید ساکن خارج از استرالیا باشند ( یا کشور متبوع خود یا کشور دیگری بجز استرالیا ) و " دلایل ناگزیر " ارائه دهند که باید به استرالیا سفر کنند زیرا نحت تعقیب یا آزار و اذیت هستند.
مصادیق تعقیب و آزار عبارتند از :
- تهدید جانی یا امنیتی یا تهدید آزادی شخص.
-مزاحمت یا بازداشت یا دستگیری های مستمد یا ادواری. ( یعنی دستگیری ها مکررا" تکرار شوند . )
-تبعید اجباری یا انتقال نا خود خواسته به مناطق دور افتاده.
-دستگیری یا بازداشت خودسرانه.
-شکنجه یا رفتار غیر انسانی یا بیرحمانه.
-بردگی.
-مصادره اموال.
-شرکت اجباری در کلاسهای بازآموزی ( شستشوی مغزی ). ( این مورد در کشورهایی چون کوبا بسیار دیده شده است .)
توجه داشته باشید که افرادی که بدلیل ارتکاب جرائم عادی ( مثلا" سرقت ) بازداشت یا زندانی شده یا به مناطق دور دست تبعید میشوند نمی توانند حایز شرایط متقاضیان دریافت این نوع ویزا باشند.
- ویزای زنان در معرض خطر ( زیر طبقه 204 )
مخصوص زنانی است که در خارج از کشور خود تحت تعقیب یا آزار و اذیت باشند وبدون حمایت یک خویشاوند مرد زندگی می کنند و در معرض تعدی مزاحمت یا سوء استفاده جدی بخاطر جنسیت خود هستند  . علاوه بر نیاز به دارا بودن خصوصیات مشترک با افراد زیر طبقه 200 ( پناهندگان ) باید بصورت غیر قابل اجتناب  متحمل یکی از مسایل زیر باشند:
خشونت     سوء استفاده جنسی     اخاذی ( دریافت حق السکوت با تهدید )     استثمار ( بهره کشی )   تبعیض یا بازداشت غیر قانونی .
این متقاضیان میتوانند بصورت مشروط در UNHCR ثبت نام شده باشند . ( افرادی که بصورت مشروط در نهاد UNHCR اعلام میشوند افرادی هستند که کمک های محدودتری از نهاد UNHCR دریافت می کنند و در اعلام نتیجه برای ایشان عبارت " of concern " دیده میشود. یعنی افرادی که موجبات نگرانی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را باعث شده اند . )
( توجه داشته باشید که این مسایل باید به جهت جنسیت زن بر او رفته باشد  (یعنی اگر مرد بود با این مسایل روبرو نمی شد.) بانوانی که همسر دارند نمی توانند متقاضی دریافت این نوع ویزا باشند زیرا بصورت منطقی فرض بر آن است که از حمایت همسر خود در این زمینه برخوردارند.  )
پایان بخش سوم.
نماد کاربر
Hamvatan
وکیل حقوقی
وکیل حقوقی
 
پست ها : 386
تاريخ عضويت: يکشنبه اسفند ماه 1, 1389 11:30 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 41 بار
امتياز: 165
اعتبار: 0

UNREAD_POSTتوسط musa346 » شنبه مرداد ماه 15, 1390 8:33 pm

جناب هم وطن عزیز سلام و با تشکر از زحمات و وقتی که برای پی پناهان می گذارید  فکر می کنید که داشتن قبولی یو ان اچ سی آر احتمال قبولی در استرالیا را بالا ببرد؟ من قبلا از حضرت عالی مشاوره گرفته بودم می خواستم بپرسم که من جزء کدام طبقه از این ویزا می شوم؟

سر بلند باشید.
نماد کاربر
musa346
یک بی پناه
یک بی پناه
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
35.7%
 
پست ها : 6
تاريخ عضويت: دوشنبه مرداد ماه 10, 1390 10:30 pm
محل سکونت: Turkey
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0
اعتبار: 0

UNREAD_POSTتوسط Hamvatan » يکشنبه مرداد ماه 16, 1390 3:52 pm

هموطن ارجمند
کسب نتیجه قبولی از UNHCR البته در افزایش احتمال قبولی توسط سفارت استرالیا موثر است . در واقع پناهندگان ارجاعی از سوی نهاد UNHCR به مقامات سفارت استرالیا از الویتهای نخست این سفارت محسوب می شوند منتها شرط اول ان است که پس از کسب نتیجه قبولی از UNHCR و انجام مصاحبه کشوری ( تعیین کشور موسوم به کشور سوم ) اصولا" توسط مقامات UNHCR  برای جایگزینی به مقامات سفارت استرالیا معرفی شوید نه کشور پناهنده پذیر دیگری.
ضمنا" اینکه شما در کدام طبقه درخواست ویزا قرار می گیرید بر اساس شرایط و مدارک ارائه شده توسط شما توسط مقامات استرالیا مشخص میشود نه شما. شما فقط می توانید بر اساس تعاریف هر زیر طبقه  حدس بزنید که در کدام زیر طبقه مورد بررسی قرار خواهید گرفت.
بدیهی است که چنانچه پس از اخذ نتیجه قبولی توسط نهاد UNHCR به سفارت استرالیا معرفی شوید بصورت اتوماتیک حایز شرایط اخذ ویزای پناهندگی ( ویزای زیر طبقه 200 ) از استرالیا البته بشرط قبولی در مصاحبه ها خواهید بود.
پیروز باشید و یزدان نگهبان.
نماد کاربر
Hamvatan
وکیل حقوقی
وکیل حقوقی
 
پست ها : 386
تاريخ عضويت: يکشنبه اسفند ماه 1, 1389 11:30 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 41 بار
امتياز: 165
اعتبار: 0

UNREAD_POSTتوسط musa346 » يکشنبه مرداد ماه 16, 1390 5:14 pm

خیلی ممنونم از وقتی که میگذارید فقط یه سوال دیگه هم داشتم اگه لطف کنید جواب بدید ممنون میشم.
با اینکه 2 ساله قبولی گرفتم و یو ان پرونده منو به هیچ کشوری ارجاع نمیده میخوام بدونم من هم میتونم اقدام کنم این فرم را پر کنم و اسپانسر معرفی کنم؟ و اینکه با این کار کدام صدمه ای به قبولی یو ان اینجانب نمی خوره؟ و ضمنا چه چیزهای لازم است که با این فرم ها به اداره مهاجرت استرالیا ارائه شود ؟


سر بلند
نماد کاربر
musa346
یک بی پناه
یک بی پناه
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
35.7%
 
پست ها : 6
تاريخ عضويت: دوشنبه مرداد ماه 10, 1390 10:30 pm
محل سکونت: Turkey
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0
اعتبار: 0

UNREAD_POSTتوسط ramin756 » يکشنبه مرداد ماه 16, 1390 6:08 pm

با سلام
اقای هموطن من در مصاحبه با سفارت استرالیا همان چیزهای را که افسر استرالیایی پرسید جواب دادم و تمام ان چیزهایی بود که به یوئن گفته بودم و از همسرم نیز چند چیز بیشتر نپرسید مگر بجز از این چیزها باید طور دیگری نماینده سفارت را راضی میکردیمافسر استرالیایی از کل کیس من مصاحبه نگرفت از هر جای پرونده من مسائلی را مطرح کرد و من جواب دادم
من برادر همسرم در حدود 12 سال است در کشور استرالیا زندگی میکند ولی اسپانسر ما نشده و ما فقط زمانی که یوئن مصاحبه کشوری گرفت پرسید که کسی را در خارج دارید من نیز جواب دادم ولی اسپانسر ما نشده
چند درصد احتمال قبولی در سفارت استرالیا را داریم
ایا سفارت استرالیا از ارجاع شده های یوئن سخت گیری زیادی میکند
با سپاس
امضا درجهان فرمان کورش اولین منشور بود
سر به تعظیمش سراسر بابل و اشور بود
سینه اسپارت را تا قلب یونان چاک کرد
پشت بخت النصر را ساییده و بر خاک کرد
نماد کاربر
ramin756
کاربر خیلی فعال
کاربر خیلی فعال
 
پست ها : 122
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 27, 1389 10:30 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 6 بار
امتياز: 1
اعتبار: 0

UNREAD_POSTتوسط Hamvatan » يکشنبه مرداد ماه 16, 1390 7:49 pm

هموطن ارجمند
نخست یادآوری می کنم که افسر پرونده مسوول پرونده شما باید " قانع " شود نه " راضی ". ( این یاد آوری صرفا" به این دلیل انجام شد که کلیه هموطنان گرامی متوجه باشند که در تمامی مراحل پناهندگی از جمله ضمن مصاحبه ها باید در کاربرد کلمات مناسب دقت کافی بخرج دهند. )
بدیهی است که  هنگامی که پرونده ای برای بررسی و تصمیم گیری به یکی از سفارت خانه ها و در مورد ایالات متحده ICMC ارجاع ( فرستاده ) میشود افسر پرونده مربوطه در سفارت تمام مسایل و جزییات کیس پناهنده را مورد سوال قرار نمی دهد. زیرا قبلا" پرونده ارسالی شما از UNHCR و سوال و جوابهای انجام شده در این نهاد را مطالعه کرده است . لذا فقط به سوال در مورد مسایلی میپردازد که برای او از شفافیت کافی برخوردار نیست.
یکی از دلایلی که شخص مترجم شما بهنگام پاسخگویی در مصاحبه انجام شده در سفارت برخی اوقات تاکید داشته است که خلاصه جواب دهید می تواند این باشد که شما در حال توضیح بیش از حد لازم در مورد یک مساله مورد سوال بوده اید . مساله ای که یا برای افسر پرونده روشن شده است یا اصولا" چندان  در تصمیم گیری دارای اهمیت نبوده است. اینکه همسر شما دارای برادری در استرالیاست که به هردلیل مایل به قبول اسپانسری شما نیست نقص پرونده شما محسوب نمیشود. ولی شما باید مشخصات ایشان را همچنانکه به مسوولین UNHCR اعلام کرده اید در هنگام پر کردن فرم شماره 842 مربوط به تقاضای پناهندگی از استرالیا  و در پاسخ به سوال 14 نیز درج می کردید تا مسوولین استرالیا نیز از این مساله آگاه باشند. امیدوارم چنین کرده باشید. اگر به هر دلیل حضور ایشان را در استرالیا از مسوولین سفارت استرالیا پنهان کرده اید ( مثلا" با این تصور که امکانات بیشتری از دولت استرالیا به شما و خانواده تان اختصاص داده شود ) بهتر است هر چه زودتر مشخصات وی ( بر اساس آنچه در سوال شماره 14 فرم 842 از شما خواسته شده است ) را با قید این مساله که ایشان تمایل یا امکان اسپانسری شما را ندارند  هر چه زودتر به مسوولین مربوطه در سفارت استرالیا که مصاحبه خود را در آنجا انجام داده اید فکس کنید.
ذکر این نکته که پناهنده به هنگام تکمیل فرم 842  اصولا" صفحه ای که سوال شماره 14 در آن بوده است را ندیده بوده است تا به سوال مربوطه پاسخ دهد هم می تواند توجیهی برای عدم پاسخگویی قبلی به هنگام ارسال فرم تکمیل شده باشد.
درخواست تعیین درصد قبولی شما توسط من آن هم در مصاحبه ای که اصولا" در آن حضور نداشته و از جزییات کامل ان با اطلاع نیستم هم  یک درخواست منطقی نیست بنابراین از پاسخگویی به این قسمت معذورم . فقط این نکته را خاطر نشان می کنم که  پناهندگان ارجاعی از سوی  نهاد UNHCR به سفارت خانه های همه کشورها چنانچه به سوالات مصاحبه کننده بدرستی و شفافیت و بدور از تناقضات مهم یا مکرر پاسخ دهند برای پذیرش و اعزام به این کشور ها نسبت به سایر متقاضیان در الویت قرار دارند.
پیروز باشید و یزدان نگهبان.
نماد کاربر
Hamvatan
وکیل حقوقی
وکیل حقوقی
 
پست ها : 386
تاريخ عضويت: يکشنبه اسفند ماه 1, 1389 11:30 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 41 بار
امتياز: 165
اعتبار: 0

UNREAD_POSTتوسط ramin756 » يکشنبه مرداد ماه 16, 1390 9:23 pm

سلام
اقای هموطن تمام فرمهایی که از سفارت به ما داده شده  مثل فرم 842 و چند فرم دیگر را خود یوئن برای ما تکمیل کرده و البته در جایی که نمیدانستند از من پرسیدند در مصاحبه نیز افسر سفارت نیز پرسید که کسی را در استرالیا داری من نیز گفتم که برادر همسرم است و 12 سال است که در ان کشور است و پرسید ایشان به چه صورت رفته گفتم از طریق یوئن ترکیه چون همسرش بهایی بود از نظر خود من که مصاحبه سختی نداشتم درست است 5/2 ساعت طول کشید ولی دقیقا همان مطالبی بود که خود یوئن از من پرسیده بود و من پاسخ داده بودم فقط بعضی مواقع سوالی میکرد که یوئن نپرسیده بود و از نظر من چیز ساده ای بود ولی دیگر مطالب همان خلاصه کیس خودم بود بیشتر من حرف زدم تا افسر پرونده در کل خلاصه ای از کیس من را از من پرسید و بعد از ان از همسرم بطور جداگانه مصاحبه کرد و بعد از اتمام مصاحبه چند تعهد نامه از ما گرفتند که در هیچ کشوری تحت تعقیب پلیس نیستیم و اجازه بدهیم که در مورد ما تحقیق بکنند و دوم اینکه با گروههای تروریستی همکاری نداشته ایم و اگر هر کدام از این موارد رادولت استرالیا متوجه بشود اگر در ان کشور هم باشید از انجا اخراج میشویم
بعد از ان هم نامه مدیکل را دادن
من از برادر همسرم نخواسته بودم که اسپانسر ما بشود البته یوئن گفت که تاثیری روی کارتان ندارد ما نیز نخواستیم که اسپانسر بشود
اقای هموطن من که خودم نظامی بوده ام و در حال حاظر تحت تعقب هستم نمیدانم که دولت استرالیا چطوری از ایران در مورد من میخواهد سوال بکند ایا پرونده من را دولت ایران به پلیس اینترپول میدهد یا چه مواردی به انترپول داده میشود
من هیچ جنایتی یا ادم نکشته ام
اگر در این مورد نیز پاسخ من را بدهید سپاسگذارم
با تشکر و تقدیم احترام
امضا درجهان فرمان کورش اولین منشور بود
سر به تعظیمش سراسر بابل و اشور بود
سینه اسپارت را تا قلب یونان چاک کرد
پشت بخت النصر را ساییده و بر خاک کرد
نماد کاربر
ramin756
کاربر خیلی فعال
کاربر خیلی فعال
 
پست ها : 122
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 27, 1389 10:30 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 6 بار
امتياز: 1
اعتبار: 0

UNREAD_POSTتوسط Hamvatan » دوشنبه مرداد ماه 17, 1390 10:07 am

هموطن گرامی
اطلاعاتی که ضمن هر نوع مصاحبه در پیگیری پروسه ( روند ) تقاضای پناهندگی خود طی می کنید محرمانه است و در اختیار مقامات کشور شما قرار نمی گیرد. البته ضمن مصاحبه با پناهندگان ارجاعی در سفارتخانه ها گاهی اوقات از ایشان خواسته میشود تا در صورت تمایل برگه ای را امضا کنند که به مقامات کشور نامبرده اجازه می دهد اطلاعات دریافتی از شما را در صورت لزوم در اختیار مقامات کشورهای دوست ( عمدتا"سایر کشورهای پناهنده پذیر ) نیز قرار دهند که در اینصورت شما می توانید این برگه را امضا کنید یا نکنید .
بر خلاف پروسه دریافت ویزای عادی ( مثلا" ویزای دانشجویی یا مهاجرت ) که شما باید گواهی عدم سوء پیشینه دریافتی از پلیس کشور خود را بعنوان یک مورد الزامی به مقامات سفارت استرالیا یا هر سفارت مربوطه دیگری ارائه دهید در مواردی که شخص درخواست ویزای پناهندگی دارد  تحت شرایطی ارائه آن الزامی نیست زیرا مقامات سفارت اگاهند که برای نمونه پلیس ایران به پناهنده ای که مثلا" بدلیل فعالیتهای سیاسی یا خروج غیر قانونی از کشور احتمالا" تحت تعقیب پلیس ایران قرار دارد گواهی عدم سوء پیشینه نمی دهد.
مقامات استرالیا علاوه بر رجوع به بانک اطلاعاتی نهادهای انتظامی و امنیتی در کشور خود برای چک امنیتی وضعیت شما در صورت لزوم از پایگاه داده ای مشابه مربوط به کشورهای دوست ( کشورهای غربی چون ایالات متحده یا ... ) و نیز پلیس بین الملل نیز استعلام خواهند کرد تا اطمینان از اینکه دارای سوابق جنایی و تبهکاری یا عضویت در گروههای تروریستی نبوده اید بیشتر شود.
البته همچنانکه اشاره شد چون دریافت گواهی عدم سوء پیشینه برای اغلب پناهندگان ایرانی ممکن نیست از شما تعهد گرفته میشود که هر زمان مشخص شود در ارائه سوابق کیفری و جنایی خود پنهانکاری کرده اید از کشور استرالیا اخراج شوید. اگر فاش شدن این مساله بعد از اخذ شهروندی استرالیا ( سیتیزن شیپ ) برای شخص پناهنده باشد از استرالیا اخراج نخواهد شد ولی باید بنا به تشخیص مقامات مربوطه مجازات متناسب با پنهانکاری و دروغگویی خود را متحمل شود.
شخصا" احساس می کنم شما بیش از حد لازم اضطراب و ناآرامی از خود نشان میدهید. بهتر است شکیبا باشید و منتظر اعلام نتیجه باقی بمانید چون در شرایط فعلی هیچ کار دیگری نمی توانید انجام دهید. ناارامی بیش از حد شما هم بی دلیل است. هیچیک از توضیحاتی که در متن های ارسالی خود داده اید نشانه ای از آن ندارد که لزوما" مردود خواهید شد !
به فرض مردودی یک پناهنده دارای قبولی از نهاد UNHCR نیز این نهاد پرونده بازگشت داده وی از سوی یک سفارت خاص را پس از مدت نامشخص کوتاه یا طولانی به سفارت کشور پناهنده پذیر دیگری ارسال خواهد کرد تا مجددا" بررسی و تصمیم گیری شود.
پیروز باشید و یزدان نگهبان.
نماد کاربر
Hamvatan
وکیل حقوقی
وکیل حقوقی
 
پست ها : 386
تاريخ عضويت: يکشنبه اسفند ماه 1, 1389 11:30 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 41 بار
امتياز: 165
اعتبار: 0

UNREAD_POSTتوسط ramin756 » دوشنبه مرداد ماه 17, 1390 10:51 am

با سلام
زا شما بسیار سپاس گذارم اقای هموطن
شما درست میفرمایید ولی شرایط زندگی من طوری شده که خانواده من دیگر حاظر به ماندن در این کشور نیستند و تا بحال نیزبا اسرار من اینجا ماندن این اخرین فرصت برای زندگی خودم است زندگی بدون خانواده در بهترین جای دنیا بدردم نمیخورد
ببخشید مزاحم وقت شما شدم
سپاس گذارم
باتشکر و تقدیم احترام
امضا درجهان فرمان کورش اولین منشور بود
سر به تعظیمش سراسر بابل و اشور بود
سینه اسپارت را تا قلب یونان چاک کرد
پشت بخت النصر را ساییده و بر خاک کرد
نماد کاربر
ramin756
کاربر خیلی فعال
کاربر خیلی فعال
 
پست ها : 122
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 27, 1389 10:30 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 6 بار
امتياز: 1
اعتبار: 0

UNREAD_POSTتوسط mehdi1020 » دوشنبه مرداد ماه 17, 1390 6:40 pm

شما فرمودید اول هر سال میلادی کشور های پناهنده پذیراقدام به گرفتن پنا هندگان پذیرفته شده میکنند آیامن که برج6 میلادی قبولی گرفته ام با ید منتظر سال جدید میلادی برای کشوری باشم یا خیر.ممنون از راهنمایی های خوب شما
نماد کاربر
mehdi1020
کاربر خیلی فعال
کاربر خیلی فعال
 
پست ها : 34
تاريخ عضويت: سه شنبه خرداد ماه 24, 1390 10:30 pm
تشکر کرده: 4 بار
تشکر شده: 1 دفعه
امتياز: 20
اعتبار: 0

UNREAD_POSTتوسط Hamvatan » دوشنبه مرداد ماه 17, 1390 6:56 pm

هموطن گرامی
نوشته اینجانب این نبود که کشورهای پناهنده پذیر فقط اوایل هر سال میلادی پناهنده می پذیرند بلکه چنانچه دقت بیشتری فرمایید خواهید دید که نوشته ام شرایط کلی و تعداد قابل پذیرش را هر ساله ( معمولا" در ابتدای هر سال میلادی ) به UNHCR اعلام می کنند.
بدیهی است که تا زمانی که سقف سهمیه ( تعداد قابل پذیرش ) برای این کشورها پر نشده باشد در هر ماهی از سال که باشد اقدام به قبول پناهندگان ارجاعی از UNHCR خواهند کرد. لذا نگران نباشید .
ضمنا" از همه هم میهنان و پناهجویان گرامی بسیار ممنون خواهم شد اگر هر پست را در عنوان مربوط به خودش پست کنند زیرا این پست را برای درج روند پناهنده پذیری کشورهای پناهنده پذیر ایجاد کرده ام و هنوز مطالب ارسالی در این زمینه را به پایان نرسانده ام. با سپاس.
پیروز باشید و یزدان نگهبان.

کاربرانی که برای این پست از شما کاربر محترم Hamvatan تشکر کرده اند:
mehdi1020 (سه شنبه مهر ماه 4, 1390 2:29 am)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
Hamvatan
وکیل حقوقی
وکیل حقوقی
 
پست ها : 386
تاريخ عضويت: يکشنبه اسفند ماه 1, 1389 11:30 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 41 بار
امتياز: 165
اعتبار: 0

آقای هم وطن

UNREAD_POSTتوسط hesam » دوشنبه مرداد ماه 17, 1390 6:57 pm

سلام  هم وطن عزیز :
من الان کشور کانادا قبول شدم ولی هنوز پس از گذشت سه ماه از مدیکال من خبری از سفارت نشده و رفتم سفارت گفته پرونده شما دست دولت کاناداست باید اونها جواب بدن ما هم از تاریخ دقیق آن بی اطلاع هستیم نمی دانیم چقدر طول می کشد شاید دوماه و یا شاید یکسال ، آیا امکان این که الان در سایت یوان نوشته پرونده مورد قبول کشور واقع شد هست که دولت کانادا من را قبول نکنه ، و اصولا این مدت چقدر طول میکشه ، خواهش می کنم راهنمایی فرمائید .
نماد کاربر
hesam
یک بی پناه
یک بی پناه
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
7.1%
 
پست ها : 2
تاريخ عضويت: شنبه مرداد ماه 15, 1390 10:30 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0
اعتبار: 0

UNREAD_POSTتوسط Hamvatan » دوشنبه مرداد ماه 17, 1390 7:45 pm

استرالیا ( بخش چهارم )
ویزای مخصوص بشر دوستانه جهانی ( زیر طبقه 202 ):
همچنانکه پیشتر دیدیم یکی از انواع ویزا این نوع ویزاست و پیشتر توضیح داده شد که برای کسب چنین ویزایی شخص باید ساکن خارج از استرالیا و نیز خارج از کشور متبوع خود باشدو  حتما" باید برای او اسپانسری که ساکن استرالیا باشد وجود داشته باشد.
توضیح مهم : در مورد کلمه اسپانسر که بارها در این نوشتار تکرار شده است باید به این نکته توجه کنید که در فرم های اصلی از کلمه SPONSOR به معنای ضامن استفاده نشده است بلکه از کلمه PROPOSER استفاده شده است که به معنای پیشنهاد دهنده است زیرا چنین شخص ( با سازمانی ) در واقع پذیرش شما را به دولت استرالیا پیشنهاد میدهد. کلمه اسپانسر بیشتر در معنای شخصی به کار می رود که ضمانت مالی را برای دیگری بر عهده گیرد ولی بعنوان یک غلط مصطلح من نیز در اینجا از کلمه اسپانسر که با وجود اشتباه بودن برای پناهجویان بیشتر قابل درک است استفاده کرده ام.
این ویزا برای کمک به افرادی که پناهنده نیستند یا اصولا" تقاضای پناهندگی ایشان توسط UNHCR رد شده است ولی در کشور خود تحت نقض شدید حقوق انسانی خود قرار دارند طراحی شده است.
از این به بعد این نوع ویزا را ویزای نوع SHP می نامیم.
توجه داشته باشید که دولت استرالیا هر ساله با هزاران تقاضای ارسالی در این زمینه مواجه است که البته بدلیل محدودیتهای موجود امکان پاسخ مثبت به همه این تقاضا ها را ندارد. در واقع از حدود 34500 نفری که سال گذشته تحت این نوع ویزا درخواست عزیمت به استرالیا را داشته اند فقط درخواست حدود 3200 نفر پذیرفته شد . ( بعبارت دیگر طی سال مذکور حدود 91 درصد از افرادی که متقاضی ویزای نوع SHP بوده اند مردود شدند ) این به این علت است که دولت استرالیا تقریبا" به میزان معین ثابتی در هر سال پذیرش دارد  بطور متوسط حدود 6000 نفر  شامل مجموع پذیرفته شدگان زیر طبقه های 200 و 201و 203 و 204  و همچنین  مجموع میزان پذیرش پناهجویانی که مثلا" با قایق خود را به خاک استرالیا می رسانند ( پناهجویان ) و افرادی که متقاضی ویزای نوع SHP  ( زیر طبقه 202 ) هستند نیز بالغ بر حدود 8000 نفر است یعنی مجموعا" حدود 14000 نفر در سال پذیرفته میشوند . در سالهای اخیر بر میزان پذیرش از میان متقاضیانی که خود را به خاک استرالیا می رسانند ( پناهجویان ) به میزان قابل توجهی افزوده شده است . لذا این امر به معنای کاهش اعطای ویزای نوع SHP ( که در میان پناهجویان بصورت خاص به ویزای بشردوستانه معروف است ) می باشد .
(یاد آوری مهم :
بر اساس قرار داد اخیر میان مالزی و استرالیا نخستین 800 پناهجویی که خود را با قایق یا هواپیما و بصورت غیر قانونی به استرالیا برسانند بدون بررسی تقاضایشان برای مراجعه به UNHCR به مالزی دیپورت خواهند شد.)
بعبارت دیگر از آنجا که تقریبا" تمامی افراد متقاضی دریافت ویزای نوع SHP به درجاتی مواجه با نقض حقوق انسانی خود بوده اند دولت استرالیا ناگزیر است این ظرفیت اندک را به کسانی اختصاص دهد که یا بیش از سایرین مبتلا به تضییع حقوق اولیه انسانی خود بوده اند و یا دارای اعضای خانواده بلافصل ( درجه یک ) در استرالیا هستند.
توجه داشته باشید که در تمامی انواع درخواست ویزای زیر طبقه XB یعنی ویزای زیرطبقات 200 یا 201 یا 202 یا 203 یا 204 شما می توانید افراد زیر را به تقاضای درخواست کننده اصلی ضمیمه کرده باشید :
-همسر قانونی یا شریک جنسی دوفاکتو. ( شریک دو فاکتو شخصی است که با متقاضی اصلی بصورت رسمی یا شرعی ازدواج نکرده است ولی در عمل با او زندگی می کند . بعبارت دیگر از دید جامعه عملا" در جایگاه همسر او قرار دارد. این تعریف شامل شریک جنسی همجنس برای همجنس گراها هم می باشد. توجه داشته باشید که دوست دختر یا دوست پسر معمولی خود را که با شما زندگی نمی کنند نمی توانید شریک دوفاکتو بحساب آورید حتی اگر در ملاقاتهای گهگاه خود با او رابطه جنسی Iهم داشته باشید.
-فرزندان وابسته ( غیر مستقل ) خود یا همسر خود یا شریک دوفاکتوی خود  مشروط بر اینکه ازدواج نکرده باشند یا نامزدی که بقصد ازدواج با او نامزد شده اند دارا نباشند همچنین چنانچه زیر 18 سال بوده یا اگر بالای 18 سال هستند به دلیل ناتوانی های جسمی یا روحی یا نیازهای مالی به درخواست کننده یا همسر یا شریک دوفاکتوی او وابسته باشند.
- ضمنا" برخی ازخویشاوندانی که بطور معمول با شما زندگی می کنند و از لحاظ فیزیکی یا روحی یا مالی به پشتیبانی مرتب شما نیازمندند میتوانند در فرم های مربوطه همراه با شما ضمیمه شوند مشروط بر آنکه دارای همسر یا شریک جنسی دوفاکتو نباشند.( یعنی اگر هر دو نفر والدین شما زنده هستند حتی اگر با شما زندگی می کنند نمی توانند در فرم شما درج شوند بلکه در صورت تمایل باید برای آنها فرم جداگانه ای پر و تحویل مقامات مربوطه شود . )
افرادی که با ویزای SPH  ( زیر طبقه 202 ) پذیرفته میشوند باید بلیط مسافرت خود را برای سفر به استرالیا البته در صورت قبولی درخواست شخصا" تهیه کرده یا اسپانسر ایشان خرید آن را متقبل شود . ( البته در برخی موارد IOM تحت شرایطی پرداخت 75 درصد مبلغ بلیط را عهده دار میشود ) ضمنا" امکاناتی که به پذیرفته شدگان این نوع درخواست تعلق می گیرد کمتر از زیر طبقه های دیگر است.
پایان بخش چهارم
نماد کاربر
Hamvatan
وکیل حقوقی
وکیل حقوقی
 
پست ها : 386
تاريخ عضويت: يکشنبه اسفند ماه 1, 1389 11:30 pm
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 41 بار
امتياز: 165
اعتبار: 0

بعدي

  • مباحث مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    نويسنده

بازگشت به مشاوره با وکیل

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 3 مهمان