نشست با دفتر کمیساریای عالی

  • بازدید: 6140
  • تاریخ: شنبه، 1 فروردين ماه، 1388
  • موضوع:
  چندی پیش دبیر خانۀ سازمان بیمرز به منظور انعکاس مشکلات پناهندگان و معرفی نمایندۀ جدید بیمرز به دفتر  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ( یوان ) ترکیه تلاش کرد تا ملاقاتی را بین نمایندۀ خود با این سازمان ترتیب دهد .این نشست موفقیت آمیزانجام گرفت و متن زیر که گزارش دقیق آن است توسط محمد فتوحی سرا نمایندۀ سازمان بیمرز در ترکیه تهیه شده است  با تشکر از ایشان توجه شما را به این گزارش جلب میکنیم.

    

  

 مینو همیلی:      

 نماینده بیمرز محمد فتوحی سرا :  از اینکه این وقت خود را در اختیارما قرار دادید تا همکاریهایمان را بیشتر و زمینی تر ادامه دهیم تشکر و قدردانی میکنیم.

من از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایران با نام اختصاری بیمرز با شما صحبت میکنم ، بیمرز یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی می باشد که بسته به چهارچوب و موازین و اساسنامه خودش مندرج در سایت بیمرزwww.bimarz.org  فعالیت مینماید و در بیشتر کشورهای اروپائی و کانادا و هند و نیوزیلند و ... نماینده و دفاتر دارد و هدف و کار سازمان بیمرز، رائه خدمات به پناهجویان متقاضی پناهندگی و فعالین سیاسی می باشد و دفاع بی قید شرط از حقوق انسانی و پناهندگی  و همچنین افشای جمهوری اسلامی  به عنوان عامل فرار میلیونی مردم و همچنین مبارزه سازمان بیمرز با هر نوع نقض حقوق پایه ای انسان می باشد و بسیار موارد دیگر که با رجوع به سایت رسمی ما می توانید مورد مطالعه قرار دهید .

سازمان بیمرز در این راستا با سازمانهائی همچون ihd و مظلومدر؛ هیلسینکی؛ امنیستی؛ دفتر وکلا و دیگر سازمانهای حقوق بشری و نهادهای دولتی و غیر دولتی حقوق بشری و در راس آنها با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ( یوان اچ سی آر ) برای تسهیل حقوق انسانی و پناهندگی همکاری می کند و روابط دوجانبه ای با نمایندگان این سازمانها را دارد برای مثال از اتباط با رئیس جمهور هلند و ارتباط با خانم کارولین انیس  و............  و مصاحبه ها با این نمایندگان و همچنین دبیر سازمان بیمرز خانم مینو همیلی که از کانادا به آنکارا آمدند و کیسهائی را به دفتر سازمان ملل در آنکارا معرفی و تحویل دادند که خوشبختانه بیشتر آنها مورد تائید وکلای کمیساریای عالی  قرار گرفت و یا اینکه ارتباطات در گذشته نمایندگان ما با پلیس در مورد سالخوردگان و زنان حامله .

ما به عنوان سازمان بیمرز از ارتباطاتمان در این راستا با شما نیز  mr . jamil رئیس و دبیر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ترکیه – وان  خُرسند خواهیم گشت که امیدواریم سلسله مراتب اداری سازمان دست و پاگیر و مانع نشود و ما را در مقابل یک دژ و قلعه ای قرار ندهد که ارتباط با مسئولین حقوق بشری چون شما را برای ما سخت و دشوار سازد؛  البته به عینیت مسئله هم اگر برگردیم رفاقت دنیای پناهندگی و یوان و فلسفه وجودیشان نیز به همین اتباط و اعتماد برمیگردد و نقطه پایه ای اتکا و امید پناهجویان و جان پناه پناهندگان نیز کمیساریای عالی میباشد و این رسالت انسانی و تاریخی شما قابل ارج و ارزش است . ما نمایندگان سازمان بیمرز به حکم اینکه بین پناهندگان زندگی میکنیم  به شکلی دقیق تر با مشکلات پیش روی پناهجویان در زیست پناهجوئی و همچنین مشکلاتشان با یوان آشنا هستیم و مسائلی که زندگی آنها را دست خوش تحولات ناخوشایند قرار داده و می تواند قرار دهد از جمله :

1-      سرما و نبود سرپناه و بعضاً ما شاهد کارتون خوابی و خیابان خوابی در فصل زمستان و پائیز بودیم .2-   نبود ساپورت مالی و عدم اشتغال زائی و امنیت شغلی و درآمد  که در این ضمینه حتّی بعضاً ما میبینیم که برخی پناهجویان با ساعات کار 12 الی 16 ساعته و با قبول دستمزدی معادل یک پنجم قیمت نیروی کار متعارف کار میکنند که این در دراز مدّت باعث بروز مشکلات نگران کننده ای از جانب نیروی کار بومی و نیروی کار غیر بومی ارزان خواهد شد .

3-      نبود امکانات اولیه زندگی و بخشاً زیر استاندارد

4-      پول اقامت که برای برخی مسئله بحرنجی شده است

5-      وضعیت بد خوراک و پوشاک

 6-      فضای رعب و وحشت از حضور جلادان جمهوری اسلامی  و موقعیت استراتژیک نوار مرزی از قبیل : قتل و جاسوسی و ...

 7-   وضعیت بد زنان و دختران پناهجو که بسته به فضا و وضعیت جامعه و رشد مناسبات تولیدی بخشاً هم از سر فروشنده نیروی کار ارزان به آنها نگاه میکنند و هم از سر تن فروش و کیس قابله توجه برای سوء استفاده جسمی و جنسی .

8-   وضعیت بد بهداشت و درمان که بخشا به مسائلی نگران کننده نیز مبدل می شوند و جان پناهجویان را نیر حتی به مخاطره می اندازد و یا به از دست دادن عضو بدنشان منجر میگردد .

9-   زمان و تایم طولانی مدّت جواب دهی به پرونده ها و بعضاً عدم دقت کافی و اخیراً هم که این زمان ها پروسه طولانی تری را دارد و برای پناهنده کشنده تر شده است

 و خیلی مسائل دیگر که اگر مایل باشید یا اجازه بدهید ما میتوانیم از این وضعیت که تشریح کردم عکس و فیلم و گزارش هم تهیه کنیم و مثل سندی زنده ارائه دهیم؛ به هرصورت مشکلات زندگی پناهجویان یک دنیا است که در یک جلسه نمی توانیم به آنها بپردازیم  ولی این تصویر و فضائی که بر زندگی پناهجو میگذرد و موجود است برای چهره انسان دوستانه یوان برازنده نیست .

 بخش دیگری از کار ما اطلاع رسانی درست و به موقع از وضعیت واقعی پناهجویان به یوان می باشد و آشنائی بیشتر شما از شرایط ابژکتیو حاکم بر زندگی پناهجویان است  و همچنین کیسهائی که در معرض خطر جانی و یا در شرایط بد و نامساعد و جدی قرار گرفته اند به دفتر کمیساریای عالی ارائه میدهیم . بخش دیگر کاری ما  اطلاع رسانی به موقع و با ارائه فاکت از شرایط حاکم بر کشورهای محل زندگی اولیه متقاضیان پناهندگی به یوان را در دستور داریم مثل ایران و افغانستان

 مثلا ً اگر نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 بندازیم و شرایط امروزی ایران را برسی کنیم اشک از چشمان هر انسان دلسوز حقوق بشری جاری میشود :

 خفقان و سرکوب به اوج خود رسیده است و قتل و گرفتن حق یک بار زندکی کردن و در کل همه جنایات حکومت لجام گسیخته جمهوری اسلامی شکل و تعریف قانونی به خود گرفته است و از سر فتواهای دینی و اسلامی صورت میپذیرد که می شود به شیوه محکوم به مرگ وحشیانه سنگسار اشاره کرد و حتی جدیدن قوانین پرمتال و بربریشان گل کرده و انسانها را با روش پرتاب از بلندی می کشند؛ اعدامها و شکنجه کشیهای این دوره حاکمیتشان مخصوصاَ با عناوین ارازل و اوباش و مرتد و ضد نظام و برهم زننده نظم عمومی و اشرار و اخلالگر و هزاران توجیه برای قتلی که انجام میدهند سر به فلک کشیده و اکثراً هم سیاسیون یا معترضین به وضعیت موجود هستند که قربانی میشوند؛  وضعیت اسفناک زنان که از هیچ گونه پایگاه اجتماعی برخوردار نیستند و حرمت و کرامت و اختیار انسانیشان را نیز از آنها گرفته و حقوق و آزادی هایشان را پایمال کرده اند و با هر اسم و فتوائی می شود انها را سر برید و یا اسید پاشی کرد و حتی از اعدام کودکان نیز دریغ نمی کنند؛ این فضاحت و فجایع انسانی به اوج خود رسیده است .

 ضمناً این خیل عظیم هجوم پناهجویان که به گفته خودتان mr . jamil  که در سالروز پناهجو در مدرسه یوان شهر وان اشاره کردید از لحاظ اعداد و ارقام و حجم کاری چندین برابر سالهای پیش بوده ؛  بی دلیل و اساس نیست بلکه به همان علل است که اشاره کردم و برای تک تک این ادعاها ما می توانیم عکس و فیلم و کلیپ و گزارش و سند معتبر بیاوریم .

 ما به عنوان سازمان بیمرز مشکلات پیش روی یوئن را درک می کنیم ولی به همان اعتبار که تشریح کردم و توضیح دادم مسئولیت شما سنگین تر شده و کار شما در این شرایط خاص و مخصوصاً استراتژیک شهر وان بیشتر شده است ولی باید در مقابل این؛  وضعیت ناگوار و دشوار زندگی و شرایط بد پناهجویان را باید دقیق تر دید و برسی کرد و فکری و چاره ای زمینی و شدنی برای آن اندیشید؛ و از دیدگاه ما اگر تمامی سازمانهای حقوق بشری در این راستا به یوان کمک کنند برای این شرایط و وضعیت دردناک پناهجویان باز هم کم است .

 بر این اساس روابط ما با دبیران و نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همان گونه هم که اشاره کردم دوجانبه بوده است و این روابط و احساس مسئولیت برای ما قابل ارزش و احترام بوده و همیشه قدردانی های دوطرفه ای هم از همدیگر داشته ایم  و مایلیم این ارتباط را نیز با شما  و دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در وان به شکلی مداوم داشته باشیم  و همچنین یک کانال ارتباطی مستقیم وسریعی را هم برای مواقع ضروری در اختیار سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز قرار دهید؛   با تشکر از ارزشی که برای این نشست قائل شدید و تشکر از زمانی هم که در اختیار ما قرار دادید .

دبیر و نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درترکیه – وان mr . jamil  : با تشکر از توضیحات و اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید؛  ما به عنوان سازمان ملل آمده ایم که به حکومت ترکیه در راستای امور و مسائل پناهجوئی و پناهندگان کمک کنیم که در این خصوص از طرف دولت ترکیه کمک هائی داده می شود و در مورد پول خاک حتی ما تاکنون برخی از کیسهائی را که توان کار کردن ندارند یا به علت مریضی یا زنان تنها و از این قبیل پرونده ها را از پرداخت پول خاک با مشورت و همکاری با پلیس معاف کرده ایم  ولی متاسفانه خدمات درمانی قطع شده اند .

 در مورد قضیه امنیتی ما قبلا ً هم اعلام کرده بودیم در این شرایط پناهجو با ذکر دلیل و مدرک و ارائه کیس باید تقاضای انتقالی بدهد و باید با جزئیات این تقاضا نوشته شود و اثبات بکنند که مشکل امنیتی دارند  و در این شرایط و یا وقتی ما خودمان مشکل را ببینیم با پلیس ترکیه همکاری میکنیم که تاکنون حکومت ترکیه با ما همکاری کرده است و خیلی ها را که این مشکلات را به ما و یا به پلیس ارجاع داده اند ساپورت کرده اند و انتقال داده اند و تدابیر لازم را برای آنها در نظر گرفته اند؛ ولی متاسفانه بعضی از پناهجویان ما یا پلیس را در جریان قرار نمیدهند و یا اینکه برعکس می آیند و از خودشان داستانهای تخیلی درمیآورند که بعد از تحقیقات ما متوجه می شویم که واقعی نیستند و برای کیسهای واقعی هم مشکل و شک و تردید درست می کنند این از طرفی و از طرف دیگر ما به این احساس سیاسی ها و ترس و بیم و هراس شان احترام میگذاریم و طبیعی است که از آن وضعیت فرار کرده و تا مدتی این ترس و هراس را خواهند داشت .

 اما در مورد پروسه های طولانی مدت؛ این مسئله به چند دلیل است : اولا ً دفتر وان دفتر کوچکی است  و ما تاکنون توانسته ایم هفته ای هفت تا هشت مصاحبه انجام دهیم  و مسئله دیگر این است که ما تعداد کارمندانمان زیاد نیستند و مورد دیگر هم این است که ما مترجم هم کم داریم  ولی خوشبختانه جدیداً تعداد وکلایمان را از دو نفر به چهار نفر ارتقاء دادیم و در حال حاظر ظرفیت مصاحبه بیشتری را داریم ولی باز هم تعداد وکلا و مترجمان و در کل کارمندان ما بسته به تعداد متقاضیان پناهندگی بسیار کم است و ما برای مثال درماه گذشته فقط 1200 نفر متقاضی پناهند گی داشتیم و ما با در نظر گرفتن ظرفیتهایمان تا یک سال و نیم دیگر نمی توانیم به کار همه متقاضیان رسیدگی کنیم و  مورد دیگر هم این است که از نظر مالی هم بسیار مشکل داریم؛  در مورد برخی از تاریخ مصاحبه ها که به تعویق انداختیم باید بگویم بخشا ً پیچیدگی کیس و اینکه مدارکی به ما ارائه داده شده که باید تحقیقات لازم را انجام دهیم برای صحت و حقانیت مدرک ارائه داده شده و بعضی هم که به خاطر مشکلاتی بود که اشاره کردم و در این مورد بعضی ها هم در ترکیه می توانند بمانند و مشکلی ندارند و جواب دهی طولانی برای آنها  زیاد مسئله ای نیست و در این ضمینه هم برخی کیسها که حساس هم نیستند و هنوز زمان آنچنانی هم طی نکرده اند اسرار به سرعت بخشیدن به پروسه کاری خودشان را دارند؛ ولی در کل این تعویق کاری به خواست ما که نیست و شرایط جبری به ما تحمیل میکنند و در گذشته چندین بار تاریخ مصاحبه برخی کیسها به دلیل نبود کارمند به تعویق افتاده است .

در مورد کمک های مالی به پناهندگان، حکومت محلی وان به تعداد 800 نفر پناهجو کمک کرده است که به آنها کوُپُن غذائی داده شده است که توانستند بروند و از یک اداره دولتی این کوُپُونها را تحویل بکیرند که مقدار اعتبار بانکی آن معادل 100 یتله ترکیه بوده است  و در زمستان هم کمک زغال به بخشی از پناهجویان شده است و همچنین ما به عنوان سازمان ملل به پرونده های خیلی حساس کمک مالی میکنیم .

 پناهند اینجا حق دارد وکیل شخصی بگیرد و ما اطلاعات پرونده ها را حتی پرونده های مشترک را هم در اختیار پناهجویان قرار نمی دهیم  و کاملا ً مخفی می ماند البته در مورد وکیل باید پناهجو برگه رسمی از وکیل داشته باشد و کاغذ رسمی بین آنها باشد و مدارک را به ما هم تحویل دهند تا ما اجازه دهیم وکیل بر روی پرونده برود و این به آن معنی نیست که وکیل هر وقت دلش بخواهد به پرونده ها رجوع بکند؛   ما کیس های زیر سن قانونی را اگر سرپرست نداشته باشند برایشان پرونده مستقل باز میکنیم و مصاحبه ای بسته به وضعیت سِنی شان با آنها خواهیم داشت البته برای اثبات اینکه فردی زیر سن قانونی است باید از پلیس برگه بیاورد چون پلیس با آزمایش استخوان این مسئله را معلوم میکند و در غیر این صورت ما کسانی را که زیر سن قانونی هستند و سرپرست دارند را مصاحبه نمی کنیم و مثاحبه به عهده سرپرستانشان است .

 در مورد کیسهائی شخصی که می خواهید بیاورید باید وقت جداگانه ای را بگذاریم ؛ در مورد برخی مسائل دیگر و کمک ها که لازم است ما باید با پلیس هماهنگ و صحبت کنیم و در برخی موارد دیگر هم ما در حال تماس گرفتن با سازمانهای دیگری در آنکارا هستیم تا بعضا ً بتوانیم کمکهائی در این ضمینه ها به پناهجویان بکنیم برای مثال ما اخیرا ً از طرف یک سازمان پوشاک تهیه کردیم و آنها را بین پناهجویان پخش کردیم و چند روز دیگر هم دوباره پوشاک پخش خواهیم کرد و همچنین ما با هلال احمر ترکیه هم در تماس هستیم تا از آنها هم کمک بگیریم و چند مدت پیش کمکهائی ازجمله  وسائل آشپزخانه را به تعدادی پناهجو دادیم و پرونده هائی هم که واقعا ً وضع مالیشان بد است ما برسی میکنیم و با همکاری سازمانهای دیگر به آنها کمک میکنیم؛  در مورد کانال ارتباطی با شما نیز، ما یک شماره تلفن را برای استفاده شما در اختیارتان می گذاریم که شخصاً و تعهداً در مواقع واقعاً ضروری و فوریتی از آن استفاده کنید و محفوظ و سکرت بماند و در مورد اتباطاتمان با شما باید بگویم حجم کاری مخصوصاً این دوره ما بسیار بالا است ولی با وجود این شما هر ماه می توانید با هماهنگی قرار جلسه را درخواست کنید تا همکاران ما نیز بسته وضعیت کاری زمانی را در نظر بگیرند که با اسطکاک مواجه نشویم .

 ما هم مراتب قدردانی و تشکرمان را از زحمات شما داریم .
    

منبع: www.bimarz.org
 کلمات کلیدی:
ارسال شده در مورخه : شنبه، 1 فروردين ماه، 1388 توسط admin  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

sapphire

مرتبط باموضوع :

 اعتصاب غذايي و دارويي يك پناهجويي ايراني در  [ چهارشنبه، 9 ارديبهشت ماه، 1388 ] 2265 مشاهده
 رهبر رائلیان ایران در ترکیه بازداشت شد  [ چهارشنبه، 11 آذر ماه، 1388 ] 3289 مشاهده
 مرگ یک پناهجوی ایرانی در ترکیه  [ چهارشنبه، 9 ارديبهشت ماه، 1388 ] 2541 مشاهده
 اعتصاب غذا و دستگیری دو پناهجو  [ سه شنبه، 20 اسفند ماه، 1387 ] 2097 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام (ضروری): 
ایمیل (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .