اطلاعاتي براي پناهجويان غير اروپايي در ترکي

  • بازدید: 16284
  • تاریخ: يكشنبه، 5 اسفند ماه، 1386
  • موضوع:

اين اطلاعيه شامل اطلاعاتي در مورد قوانين تعيين موقعيت پناهندگي از سوي کميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکيه مي باشد . اين متن شامل اطلاعاتي در مورد سلسله مراتب قانوني که دولت ترکيه به اجرا مي گذارد ، مي باشد .
دولت ترکيه از جمله دولي است که کنوانسيون ۱۹۵۱ ( تعيين موقعيت پناهندگي ) و پروتکل ۱۹۶۷ را با محدوديت جغرافي امضاء کرده اند . اين بدين معناست که دولت ترکيه فقط پناهجويان اروپايي را به عنوان پناهنده قبول مي کندمقدمه

اين اطلاعيه شامل اطلاعاتي در مورد قوانين تعيين موقعيت پناهندگي از سوي کميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکيه مي باشد . اين متن شامل اطلاعاتي در مورد سلسله مراتب قانوني که دولت ترکيه به اجرا مي گذارد ، مي باشد .

دولت ترکيه از جمله دولي است که کنوانسيون ۱۹۵۱ ( تعيين موقعيت پناهندگي ) و پروتکل ۱۹۶۷ را با محدوديت جغرافي امضاء کرده اند . اين بدين معناست که دولت ترکيه فقط پناهجويان اروپايي را به عنوان پناهنده قبول مي کنداز طرفي آئين نامه ۳۰ نوامبر ۱۹۹۴ به پناهجويان غير اروپايي ( در صورت دارا بودن شرايط پناهندگي قابل قبول ) اين امکان را مي دهد که بطور موقت در ترکيه اقامت کند .

پرونده اين اشخاص بنا به درخواست دولت ترکيه توسط کميساري عالي پناهندگان ، براي يافتن راه حل نهايي به کشورهاي پناهنده پذير ارائه مي شود . ولي کميساري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد فقط پرونده کساني را که ( طبق قوانين بين الملي ) واجد شرايط پناهندگي هستند به منظور جايگزيني ب کشور ثالث ارائه ميدهد .

روش کار کميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکيه

لازم به تذکر مي باشد که روش کار کميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ( که تشخيص افراد واجد شرايط جايگزيني است ) با روش اطلاق پناهجويي موقت که دولت ترکيه به عهده گرفته است کاملا متفاوت است . کميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد همانطور که در سطور آتي ذکر خواهد شد ، در خواست پناهندگي شما را طبق ضوابط بين المللي ارزشيابي کرده کمکهاي لازم را معمول ميدارد . طبق عهدنامه ۱۹۵۱ ژنو و قطعنامه ۴۲۸ اجلاس عمومي سازمان ملل متحد ( ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰ ) واژه پناهنده به اشخاص زير اطلاق مي شود :

اشخاصي که بدلائلي از قبيل نژاد ، دين، مليت ، عضويت در يک گروه مخصوص اجتماعي و عقيدتي سياسي از تحت ظلم قرار گرفتن ترس دارند ، کساني که خارج از کشور متبوعه مي باشند و مايل يا قادر به بهرمند شدن از حمايت کشور خود نيستند يا اشخاصي که مليت مشخصي نداشته و خارج از کشور محل اقامت خود مي باشند و قادر يا مايل ( به دليل ترس از تحت ظلم قرار گرفتن ) به بازگشت به آن کشور نيستند .

ثبت نام و مصاحبه

ثبت نام شما در اولين مراجعه به دفتر کميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد انجام مي شود و در همان روز :

اگر به شکل قانوني ( با پاسپورت ) وارد ترکيه شده ايد :

براي مصاحبه توسط مشاور حقوقي در آنکارا به شما وقت ملاقات داده خواهد شد .

اگر به شکل غير قانوني وارد ترکيه شده ايد :

به دفتر کميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد واقع در شهري که نزديکترين نقطه ورود شما به کشور ترکيه مي باشد فرستاده مي شويد ( وان ، آغري ، سيلوبي و حکاري ) مصاحبه شما در دفتر کميسارياي عالي واقع در اين شهرها صورت خواهد گرفت .

ـ در حين مصاحبه با کميسارياري عالي بايد در مورد شرايط و مو فعييتتان در کشو مبدا توضيحات کامل و صحيح خود را بيان نمايد . اين مصاحبه تنها فرصت شما براي ابراز علت درخواست پناهندگي به کميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد مي باشد در صورت ارائه ندادن اظهارات موثق ممکن است درخواست پناهندگي شما رد شود .

ـ اگر همراه با همسر خود به ترکيه آمده ايد و همسر شما موردي به غير از مشکل شما دارد ، قبل از ثبت نام تصميم بگيريد که پرونده به نام کداميک از شما باز شود .

ـ به شما توصيه مي شود در حين مصاحبه با پليس ترکيه عين مطالبي را که در کميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد اظهار کرده ايد ، ابراز نماييد . در صورت بيان اظهارات متفاوت ممکن است درخواست شما توسط دولت ترکيه رد شود .

ـ با توجه به قوانين پناهجويي در ترکيه بايد در عرض ۱۰ روز از تاريخ ورود خود به ترکيه به مقامات ترکيه مراجعه کرده و ثبت نام شويد در ضمن شما موظف هستيد ظرف ۱۵ روز از تاريخ ثبت نام مدرک شناسايي معتبر ارائه دهيد . در صورتيکه هنوز توسط مقامات ترکيه ثبت نام نشده ايد ، کميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد به شما نامه اي به منظور « معرفي يا مراجعه » خواهد داد تا ارائه درخواست پناهجويي شما را به پليس ترکيه تسهيل نمايد .

ـ بانوان متقاضي پناهجويي مي توانند از کميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد درخواست نمايند که توسط مشاورين حقوقي و مترجمين زن مصاحبه شوند .

تصميم كميسيارى عالي پناهندگان سازمان ملل متحد

كسانيكه از نظر كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد پناهده بشمار ميرونداگر از سوي كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده قبول شده ايد از شما درخواست خواهد شد كه براي گرفتن برگه قبولي(برگه اي كه نشان ميدهد شما پناهنده مي باشيد) به دفتر اين سازمان در انكارا مراجعه كنيد. اگر از طرف پليس تركيه ثبت نام شده ايد, در هنگام مراجعه براي شما درخواست جايگزيني به كشور هاي پناهنده پذير پر خواهد شد.

چنانچه بر طبق قوانين توسط دولت تركيه ثبت نام شديد تا زمانيكه در خواست پناهجويي موقت شما به نتيجه برسد, مجاز خواهيد بود در كشور تركيه اقامت كنيد.در صورت تصميم نهايي مقامات تركيه منفي باشد ممكن است با خطر اخراج (ديپورت) به كشور خود مواجه شويد.

چنانچه خودرابه پليس معرفي نكرده و ثبت نام نشويد حتي اگر در نظر كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد واجد شرايط پناهندگي باشيد, كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد اقدام لازم را براي جايگزيني به كشور پناهنده پذير بعمل نخواهد اورد.وليكن شما از طرف كميسياري عالي پناهندگان به عنوان پناهنده تحت حمايت شناخته خواهيد شد.اقامت طولاني شما در تركيه, با توجه به اينكه از طرف پليس ثبت نام نشده ايد زمانيكه مقامات تركيه متوجه شوند كه مدارك قانوني نداريد ممكن است منجر به اخراج شما شود. لازم به ياداوري است كه كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد براي جلوگيري از اخراج شما ادام خواهدكرد ولي قدرت اين سازمان براي حمايت از شما محدود مي باشد.

در صورتي كه دولت تركيه به شما اجازه پناهجويي موقت در تركيه ندهد,مطابق مراتب قانوني شما ميتوانيد ظرف 15 روز كتبا به حكم مربو طه اعتراض (استيناف) كنيد. اگر درحين ثبت نام دراين سازمان "نامه لغو محرميت" را امضا كرده باشيد, كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ممكن است نامه اي حاوي نكات اصلي پرونده شما به وزارت كشور نوشته از درخواست پناهجويي موقت شما حمايت كند.اين عمل ممكن است به دولت تركيه در رسيدن به يك نتيجه مثبت كمك كند

اشخاصي كه درخواست پناهندگي انان از سوي كميسياري عالي رد شده است چنانچه درخواست پناهندگي شما رد شده باشد دو راه براي رسيدگي موجود است:

الف- اگر در نامه ردي واصله از شما خواسته شده كه نامه استيناف خود را طي مدت زمان مشخصي به اين سازمان ارائه دهيد, خواهشمند است اين امر را بجا اوريد. اين مدت زمان براي پناهجويان مقيم شهرهاي مرزي مانند اغري, وان, حكاري, سيلوبي و شرناك 10 روز وبراي پناهجوياني كه در شهرهاي ديگر اقامت ميكنند 45 روز مي باشد. ياداور ميشويم فقط نامه هاي كه ارم ابي سازمان ملل را داشته باشند, مورد رسيدگي قرارميگيرند. فرستادن نامه استيناف به اين معني نيست كه الزما مصاحبه مجددي صورت خواهد گرفت . اطمينان حاصل كنيد كه كليه اطلاعات مهم در رابطه با مشكل خود را در نامه استيناف قيد كرده ايد. يك مشاور حقوقي غير از كسي كه قبلا با شما مصاحبه كرده پرونده و نامه استيناف شما را بررسي خواهدكرد. بنابه تصميم مشاور حقوقي دوم شما ممكن است براي دومين بار مصاحبه شويد.

ب_ در صورتيكه نامه ردي واصله حاكي از بسته بودن پرونده شما بود, اين بدين معناست كه اظهارات شما با موازين پناهندگي مغايرت داشته يا ا ينكه پس از بررسي در مرحله استيناف مورد قبول واقع نشده است به همين دليل " نامه بازگشاي پرونده " دريافت خواهيدكرد. پرونده شما فقط در شرايطي مجددا بررسي مي شود كه در نامه بازشايي نكات جديدي ( كه قبلا ذكر نشده و طبيعتا بررسي نشده) قيد شده باشد. ياداور مي شويم فقط نامه هايي كه ارم ابي سازمان ملل را داشته باشد مورد بررسي قرار ميگيرد . يك مشاور حقوقي غير از كسي كه قبلا با شما مصاحبه كرده پرونده شما را بررسي خواهدكرد. بنابه تصميم مشاور حقوقي دوم شما ممكن است براي دومين بار مصاحبه شويد.

بياد داشته باشيد تصميمي كه كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در خصوص پرونده شما گرفته است ارتباطي با در خواست پناهجويي موقت از دولت تركيه ندارد.زير روش كار اين دو مقام متفاوت مي باشد.

مشكلات ثبت نام توسط پليس تركيه


بياد داشته باشيد با توجه به قوانين و ايين نامه هاي پناهندگي در تركيه , شما موظف هستيد ظرف 10 روز پس از ورود به خاك تركيه به پليس مراجعه كرده ثبت نام شويد. شما بايد داراي مدارك شناسائي معتبر باشد. اگر داراي مدارك شناسائي نيستيد, پليس قبل از مصاحبه جهت تهيه كارت شناسايي به شما 15 روز مهلت خواهد داد.

در صورتيكه مهلت 10 روز به اتمام نرسيده باشد و داراي پاسپورت يا كارت شناسايي هستيد (يا قادر به تهيه مدارك شناسائي در عرض 15 روز مي باشيد) و با تمام اين احوال پليس در خواست پناهجوئي شما را نپذيرد , مراحل زير را طي كنيد :

1 - سعي كنيد نام مامور پليسي كه از ثبت نام شما خود داري كرده است سوال كنيد.

2 - نامه اي به زبان تركي نوشته, با ذكر اسم, تابعيت, تاريخ و محل تولد درخواست پناهندگي خود را قيد كنيد.

3 - يك برگ از رونوشت از نامه مذكور براي خود تهيه كنيد.

4 - نامه مذكور را به بخش اوراق استانداري (
valilik ) ارائه دهيد وشماره نامه را دريافت داريد.

5 - بادفتر كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در انكارا تماس تلفني گرفته مراتب را به مشاور مسول اطلاع دهيد. در حين تماس تلفني مشخصات خود , شماره پرونده, شماره نامه و نام ماموري كه از ثبت نام شما خود داري نمود به اضافه شهري كه در ان اقدام به ثبت نام نموده ايد بازگو كنيد. ا گر در شهرهاي مرزي اقامت داريد با دفتر اين سازمان در اغري , سيلوپي, و وان تماس بگريد.

مراحل قانونى در مورد پناهندگاني كه از دولت تركيه پاسخ منفي گرفته اند

طبق ماده 6 آيين نامه پناهنجوي و متن اصلاحيه مصوب 13 ژانويه 1999 , پناهنجوياني كه درخواست پناهنجوي موقت خود را به مقامات دولت تركيه ارايه نموده وليكن ازسوي وزارت كشور پاسخ منفي دريافت كرده اند ,حق اعتراض به اين راي منفي را دارند. نتيجه درخواست پناهنجوي بايد بشكل كتبي به شما ابلاغ شود. در صورتيكه راي مذكور بشكل كتبي به شما ابلاغ نشود, از مقامات پليس محل اقامت خود درخواست كنيد كه مراتب را بشكل كتبي به شما ابلاغ كنند.در عرض 15 روز پس از دريافت نتيجه ميتوانيد به اين حكم اعتراض كنيد. اعتراض ( استيناف )شما به انضمام مدارك مربوط از طريق استانداري به وزارت كشور ارايه داده شده سپس توسط مقامات بالاتر رسيدگي مي شود. در پايان حكم قطعي به شما ابلاغ مي شود. در صورتيكه در خواست استيناف شما مورد قبول واقع نشود شما بر طبق دستور وزارت كشور, از طريق استانداري به كشور مبدا يا به كشوري كه قبل از آمدن به تركيه در آنجا اقامت داشته ايد اخراج ميشويد. عمل اخراج به كشور ديگر پس از اينكه طرفين اين سيستم پس از رسيدگي به اين نتيجه برسند كه بازگشت شما به كشور مبدا ياكشور سوم براي شما خطري ندارد انجام مي شود.

پناهنجوياني كه قصد استيناف به حكم اخراج خودراداراند بايد مراتب زيرراانجام دهند

1- پناهجو بايد بلافاصله يك نامه استيناف نوشته واصل نامه را به پليس شهري كه تقاضاي پناهنجوي خود را به آن ارايه داده, تسليم نمايد( اين اداره پليس همان مقامي است كه حكم اخراج پناهجو را صادر كرده است).

2- نامه اعتراضي بايد شامل نكات زير باشد:

الف- تاريخ نامه, اسم و فاميل پناهجو , تاريخ و محل تولد پناهجو .

ب- پناهجو بايد قيد كند كه نامه استيناف خود را بر اساس ماده آيين نامه شماره 6169/94 چاپ 30/11/1994 روز نامه رسمي و متن اصلاح شده در تاريخ 13 ژانويه 1999 نوشته است.

ج- پناهجو بايد دلايل اعتراض خود را براي لغو حكم اخراج ذكر نموده , تمام مداركي كه در اختيار دارد(از قبيل نامه حمايتي احزاب سياسي, مدارك شناسايي,گواهي ازدواج و غيره) به ضميمه ارايه نمايد.

3- پناهجو بايد رو نوشت نامه استيناف خود را به وزارت كشور ارسال نمايد. آدرس وزارت كشور به قرار زير ميباشد:

emniyet genel mudurlugu

.
yabancilar sb.md

iltica dairesi, dikmen yolu

ankara پناهجو بايد اطمينان حاصل كند هنگامي كه استيناف به مقامات مربوط واصل گشت از طريق پست به وي اطلاع داده خواهد شد. به همين جهت نامه بايد به شكل iadeli taahutlu ارسال شود.

دريافت كمك از كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد

فقط پناهجوياني كه از سوي كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد برگه قبولي دريافت نموده اند و كساني كه پرونده آنان هنوز به نتيجه نرسيده ( در مرحله مصاحبه اول , استيناف و بازگشايي), ميتوانند براي استفاده از امكانات مشاوره اي به دفتر سازمان مذكور در آنكارا مراجعه نمايند.

پناهجوياني كه قصد دارند نامه استيناف خود را به ثبت برسانند بايد در اسرع وقت اقدام نمايند.

به اين ترتيب از اشخاصي كه از كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد برگه قبولي دريافت كرده اند و پناهجوياني كه منتظر نتيجه پرونده هستند, درخواست مي شود كه در صورت دريافت حكم اخراجي بدون اتلاف وقت با همراه داشتن يك برگ فتوكپي از نامه استيناف به انضمام مداركي كه از حيث پرونده انان حايز اهميت است به دفتر اين سازمان در انكارا يا نزديكترين دفتر اين سازمان در مناطق مرزي مراجعه نمايند. در صورتيكه چنين امكاني موجود نبود, پناهجوه بايد مدارك ياد شده را از طريق فاكس شماره 03124382702 به مسول نامه هاي استيناف به اين دفتر واصل نمايد.

پناهجوياني كه كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد تصميم نهايي منفي در مورد پرونده انان گرفته است (پرونده بسته و كساني كه براي مرحله استيناف نامه اعتراضي نفرستاده اند ) نمي توانند از امكانات كمي اين سازمان استفاده نموده يا اينكه به كشور هاي پناهنده پذير اعزام شوند.

چند سوال و جواب

عموماً سوال ميشود که ايا داشتن کيس مذهبي به تنهائي باعث گرفتن پناهندگي از
unhcr مي شود يا خير در پاسخ بايد بگويم خير زيرا شرط اصلي براي unhcr داشتن خطر جاني براي فرد متقاضي پناهند گي مي باشد به عبارت ساده تر کسي يک پناهنده بشمار مي ايد که در کشور خود با خطر کشته شدن بخاطر داشتن اعتقادات مذهبي و يا سياسي مواجه باشد و براي نجات جان خود اقدام به ترک کشور خود نموده است نه بخاطر داشتن مشکلات اقتصادي و اجتماعي.

شما بايد به اين نکته توجه داشته باشيد که در هنگام مصاحبه در
unhcr بايد به انها ثابت کنيد که جانتان در خطر بوده و براي همين کشور خود را ترک کرده و به unhcr امده و درخواست پناهند گي کرده ايد.اين مطلب شرط لازم براي unhcr کيس هاي مذهبي مي باشد.

سوال دوم که بسيار سوال خوبي ميباشد در مورد چگونگي تغيير د ين دادن است. از ا نجا ئکه تغيير د ين دادن در ايران کاري غيير ممکن و يا حداقل بسيار نادر و پر خطر مي باشد ايرا نيان عزيز مجبور هستند که خود را به کشورهاي د يگر از جمله ترکيه برسانند و بعد تغيير د ين دهند. تا ا ينجاي کار مشکل خاصي نيست ولي براي گرفتن پناهندگي از
unhcr بايد فرد تغيير د ين داده دوباره به ايران برگردد و مدتي را در ا نجا زندگي کند و بعد از پيدا کردن مشکل خطر جا ني از کشور فرار کرده و خود را به اولين کشور همجموار ايران برسا ند و به unhcr ا نجا معرفي نمايد ( يا حداقل وا نمود کند که جا نش به خطر افتاده است ) البته اين نکته را گوشزد مي کنم که کارمندان unhcr بسيار حرفه اي بوده و خيلي بهتر از يک بازجوي اداره اگاهي شما را بازجوئي مينما يند. دقيقا شما را بازجوئي مي نمايند نه مصاحبه بطوري که بعد از مصاحبه شما شوکه مي شو يد که البته اين يک امر طبيعي و منطقي مي باشد .

جايگزينى

چنانچه درخواست شما در خصوص اقامت موقت در ترکيه قابل قبول واقع شود ، کميسيارياي عالي پناهندگان پس از برسي راه حلهاي موجود ، در صورتيکه تنها راه حل در مورد شما جايگزينيبه کشور سوم باشد ، پرونده شما را به منظور جايگزيني ارائه خواهد داد.

کميسيارياي پناهند گان در هنگام بررسي راه حلي براي جايگزيني، مواردي از قبيل گذ شته شما ، اقوام و اشناياني که در کشورهاي پناهنده پذير داريد در نظر ميگيرد و سپس براي ارائه پرونده شما يک کشور پناهنده پذير انتخاب مي کند. در هنگام انتخاب کشور سوم، منافع و علايق شما و معيارهاي قبولي کشور سوم، در نظر گرفته مي شود. اين بسيار مهم است که شمادر اين مرحله جزئيات کامل در مورد اقوامي که خارج از کشور داريد در اختيار اين سازمان بگذاريد.

وقتي که کميسيارياي عالي پناهندگان براي ارائه پرونده شما کشور پناهنده پذيري انتخاب کرد،شما موظف به قبول تصميم کميسيارياي عالي پناهندگان هستيد. عدم قبول تصميم کميسيارياي پناهندگان از سوي پناهندگان اثر منفي بر مراحل جايگزيني بجا ميگذارد. به عبارت ديگر مواردي از قبيل کمک مالي و مراحل بررسي براي انتخاب کشور سوم پس از تجديد نظر، به تعويق افتاده يا کلا قطع مي شود.

لطفا توجه کنيد که ارائه پرونده شما به کشور پناهنده پذير به اين معني نيست که ان کشور ها شما را بدون قيد و شرط قبول خواهند کرد بد ليل اين که :

طريقه ارزشيابي کميسيارياي عالي پناهندگان سازمان ملل با روش ارزشيابي کشورهاي پناهنده پذير متفاوت است. بنابراين ممکن است پرونده اي که از نظر کميسيارياي عالي پناهندگان واجد شرايط جايگزيني باشد مورد قبول کشور پناهنده پذير واقع نشود.

کميسيارياي عالي پناهندگان پرونده شما را به کشور سوم ارائه ميدهد ولي مقامي که در مورد قبولي و يا ردي پرونده تصميم ميگيرد همان کشور سوم ميباشد. کشور پناهنده پذير هيچ اجباري براي قبول پرونده ندارد. اگر واجد شرايط انتخابي ان کشور باشد ممکن است شما را براي جايگزيني قبول کنند.

در صورتيکه ممالک پناهنده پذير پرونده شما را رد کنند راهي براي اعتراض وجود ندارد. لذا ممکن است کميسيارياي عالي پناهندگان پرونده شما را به ديگر کشورهاي پناهنده پذير ارائه دهد.

مشاور اجتماعي و حقوقي

کميسيارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد براي برطرف کردن مشکلات اضطراري و جدي حقوقي پناهجو ياني که در خواست انها براي اقامت موقت پذير فته شده و همچنين کساني که هنوز تصميم نهائي براي انهااتخاذ نشده است امکان مشاوره فراهم اورده است.مشاوره براي پناه جويان ساکن انکاراهر روز انجام مي شود. ساکنانشهر هاي ديگر مي توانند در روزهاي هفته از دوشنبه تا جمعه بين ساعتهاي 9 صبح تا 5 بعد از ظهر از طريق تلفن با مشاور حقوقي تماس بگيرند ( 18-03124396615 ) .

اگر مقامات ترکيه در خواست اقامت موقت شما را قبول کرده باشند در صورتيکه خارج از انکارا اقامت داريد مي توانيد با مدد کاران اجتماعي در روزهاي چهارشنبه از ساعت 2 تا الي 4 بعد از ظهر با همان شماره بالا تماس بگيريد. ملاقات با استانداري ها و پناهجويان شهر هاي اطراف انکارا توسط مدد کاران انجام مي شود.

پناهجويان مقيم انکارا مي توانند با مراجعه به دفتر کميسيارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در ساعت 9 صبحروزهاي دوشنبه تا جمعه براي گرفتن وقت ملاقات اقدام نمايند. وقت ملاقات از روزهاي دوشنبه تا پنجشنبه داده مي شودهر گونه تماس شما باکميسيارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد براي راهنمائي يا مشاوره در مورد مسائل مهم حقوقي و اجتماعي نبايد باعث تاخيرشما در اقدام براي ارائه درخواست پناهجوي شود. در هر صورت طبق مراتب رسمي دولتي شما بايد در خواست اقامت موقت خود را ظرف 10 روز پس از ورود به ترکيه ارائه دهيد.

به نقل از وبلاگ راهنماى پناهندگى از طريق UNکلمات کلیدی:
ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 5 اسفند ماه، 1386 توسط admin  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

sapphire

مرتبط باموضوع :

 اطلاعات جهت پناهندگی در کشور ترکیه(1)  [ پنجشنبه، 5 دي ماه، 1387 ] 5542 مشاهده
 اطلاعات جهت پناهندگی در کشور ترکیه(2)  [ پنجشنبه، 5 دي ماه، 1387 ] 11768 مشاهده
 unو مشکلات پناه جویان  [ شنبه، 19 ارديبهشت ماه، 1388 ] 4554 مشاهده
 Ankara Gathering: Location and Time  [ شنبه، 27 آذر ماه، 1389 ] 2557 مشاهده
 از حرف تا عمل سازمان ملل!!!!!  [ شنبه، 15 فروردين ماه، 1388 ] 17243 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام (ضروری): 
ایمیل (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .